Kurs na prawo jazdy kat. B - Wrocław

Szkolenia i Kursy Prawo Jazdy Wrocław

Kiedy możesz zacząć kurs prawo jazdy kategorii B?

Kurs na prawo jazdy kategorii B może rozpocząć każdy, kto ukończył 18. rok życia oraz lub za 3 miesiące osiągnie pełnoletność.Kolejnym krokiem jest uzyskanie profilu kandydata na kierowcę.

Czym jest PKK?

PKK to numer wydawany przez starostę powiatu w miejscu zamieszkania. Przed złożeniem wniosku o wydanie PKK należy dostarczyć orzeczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdami kategorii B wraz ze zdjęciem kandydata. Kolejnym krokiem jest wypełnienie wniosku o wydanie prawo jazdy, który można znaleźć na stronie internetowej urzędu lub w jego stacjonarnej siedzibie. Takie dokumenty dostępne są równie często w Ośrodkach Szkolenia Kierowców.

Osoby, które jeszcze nie ukończyły 18. roku życia, muszą okazać pisemną zgodę obojga rodziców lub opiekunów prawnych oraz stawić się w urzędzie z jednym z nich. Na miejscu przyda się paszport lub dowód osobisty.

Kurs nauki jazdy kat. B Wrocław

Kurs nauki jazdy kat. B składa się z 30 zajęć teoretycznych (po 45 minut) oraz 30 godzin zajęć praktycznych (po 60 minut). Podczas szkolenia kandydat na kierowcę nabiera niezbędnej wiedzy i umiejętności potrzebnych do zdania egzaminu państwowego i bezpiecznego poruszania się na drodze. Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym – po uzyskaniu pozytywnego wyniku kursant może zapisać się na egzamin państwowy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

Osoby, które w dniu skończeniu kursu wciąż nie ukończyły 18 lat, mogą zapisać się na egzamin, jednak jego termin nie zostanie wyznaczony wcześniej niż na dzień 18 urodzin.

Akademia Dobrej Jazdy od wielu lat cieszy się wysoką zdawalnością egzaminów. Sześciokrotnie uzyskaliśmy I miejsce w rankingu zdawalności WORD – to silny argument za wyborem naszej szkoły jazdy!

Zobacz filmhttps://www.youtube.com/watch?v=G6qw9z4e1mE

Jak przebiega szkolenie na prawo jazdy kategorii B?

W Akademii Dobrej Jazdy we Wrocławiu dbamy o to, aby kurs przebiegał sprawnie i efektywnie. Dla naszych kursantów przygotowaliśmy dwie wygodne metody realizacji zajęć teoretycznych na kursach prawa jazdy:

  • Zajęcia stacjonarne w formie wykładów – realizowane w systemie tygodniowym lub weekendowym.
  • Zajęcia na platformie e-learningowej – realizowane z dowolnego miejsca o godzinie najlepiej odpowiadającej kursantowi.

Zajęcia teoretyczne na kursie prawa jazdy kat. B prowadzą doświadczeni wykładowcy nauki jazdy we Wrocławiu.

W czasie zajęć teoretycznych kursanci poznają zasady ruchu drogowego oraz sposoby bezpiecznego zachowania się na drodze. Autorski program szkoleniowy zapewnia solidne przygotowanie do egzaminu oraz samodzielnego wyruszenia w trasę.

Zajęcia praktyczne kursu na prawo jazdy

Zajęcia praktyczne na kursie prawa jazdy kat. B odbywają się w samochodach marki KIA Rio, Toyota Yaris i Renault Clio.

Oba modele pojazdów służące do nauki jazdy jednocześnie służą do przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy przez WORD we Wrocławiu.

Zajęcia praktyczne składają się z 30 godzin zajęć praktycznych realizowanych w ruchu drogowym i na placu manewrowym.

UWAGA: Godzina zajęć praktycznych na kursie prawa jazdy trwa 60 minut.

Plac manewrowy

Nasz plac manewrowy jest zlokalizowany przy ul. Wiaduktowej 21. Plac znajduje się w ścisłej strefie egzaminacyjnej i jest przystosowany do realizacji wszystkich zadań egzaminacyjnych z zakresu nauki jazdy.

Przed rozpoczęciem kursu w naszej szkole jazdy prosimy o sprawdzenie lokalizacji placu manewrowego.

Staramy się dbać o komfort szkolenia naszych kursantów – w razie potrzeby organizujemy także jazdy doszkalające.

Jak wygląda egzamin na prawo jazdy B?

Egzamin państwowy na prawo jazdy kat. B odbywa się w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego i składa się z dwóch części – teoretycznej oraz praktycznej. Kandydat nie może wziąć udziału w drugiej części egzaminu bez uzyskania pozytywnego wyniku z części pierwszej. Na egzamin teoretyczny przeznaczono łącznie 25 minut. W tym czasie zdający zmierzy się z 25 pytaniami z wiedzy ogólnej oraz 12 pytaniami z wiedzy specjalistycznej. Kandydat na kierowcę może uzyskać z tej części egzaminu maksymalnie 74 punkty, a do pozytywnego wyniku potrzeba 68 punktów.

Sprawdź: Jak wygląda egzamin teoretyczny na prawo jazdy kat. B w 2022 roku?

Część praktyczna egzaminu rozpoczyna się na placu manewrowym, gdzie w pierwszej kolejności kandydat odpowiada ze znajomości budowy samochodu, przygotowania samochodu do jazdy i kontroli jego stanu technicznego. W dalszej części realizuje zadania na placu manewrowym:

  • Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu.
  • Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu.

Po prawidłowym wykonaniu manewrów na placu kolejny etap egzaminu odbywa się w ruchu drogowym. W tym czasie egzaminator sprawdza umiejętność wykorzystania zdobytej teorii w praktyce i ocenia sposób i bezpieczeństwo wykonania manewrów na trasie. Czas trwania egzaminu praktycznego wynosi od 20 do 40 minut.

Kiedy będę mógł sam prowadzić auto?

Zdałeś egzamin państwowy w ośrodku ruchu drogowego? Jesteś już niemal o krok od samodzielnego wyruszenia w trasę. Pamiętaj, że nie można prowadzić samochodu bez odebrania dokumentu w urzędzie. Jazda bez wydanych uprawnień skutkuje otrzymaniem wysokiego mandatu. To jednak nie wszystko – jeżeli przydarzy się wypadek drogowy, nawet przy wykupionej polisie OC samochodu można zostać pociągniętym do finansowej odpowiedzialności m.in. pokrycia wszystkich kosztów naprawy lub ewentualnych kosztów leczenia i renty.

Więcej dowiesz się z naszego artykułu: Czym grozi jazda bez prawa jazdy po zdanym egzaminie?

Jakie pojazdy można prowadzić na prawo jazdy kategorii B?

Prawo jazdy kat. B uprawnia do prowadzenia samochodów osobowych, dostawczych oraz ciężarowych o dopuszczalnej masie nieprzekraczającej 3,5 tony (lub 4,25 tony w przypadku samochodów elektrycznych lub innych wyposażonych w alternatywny napęd)

Kierowcy z licencją kategorii B mogą poruszać się również trójkołowcami i czterokołowcami, które spełniają warunki kategorii AM. Są to m.in. quady, a po 3 latach od zdania egzaminu na prawo jazdy kierowca zyskuje uprawnienia do poruszania się motocyklem o pojemności skokowej silnika do 125 cm³ i mocy nie większej niż 11 kW przy stosunku do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg.

Przeczytaj także: Czy na prawo jazdy kat. B można jeździć motocyklem?