phone icon search icon
secondary menu iconsecondary menu icon

MENU

secondary menu icon secondary menu icon

Kwalifikacja wstępna i uprawnienia na przewóz rzeczy

Kursy kwalifikacji wstępnej są dedykowane dla osób, które planują rozpocząć pracę na stanowisku kierowcy i uzyskały prawo jazdy na auta ciężarowe kat. C po raz pierwszy po 10 września 2009 r. Szkolenie organizowane przez OSK Akademię Dobrej Jazdy przygotowuje do egzaminu państwowego, którego zaliczenie jest potwierdzane przez wystawienie świadectwa kwalifikacji zawodowej. Uzyskanie tego świadectwa oraz wpisanie na jego podstawie kodu 95 do prawa jazdy upoważnia do wykonywania zawodu kierowcy. Kursy kwalifikacji wstępnej organizowane przez Akademię Dobrej Jazdy posiadają Certyfikat Jakości oraz Akredytację Kuratora Oświaty, ale to nasi klienci są dla nas najważniejszym świadectwem jakości oferowanych przez nas usług. Pragniemy się pochwalić 100% zdawalnością – wszyscy zdali za pierwszym razem.

Kwalifikacja wstępna bez prawka!

Kurs kwalifikacji wstępnej można rozpocząć nie posiadając prawa jazdy!

Pamiętaj, że kurs kwalifikacji wstępnej to również zajęcia praktyczne! Wybierając Akademię Dobrej Jazdy wybierasz szkołę jazdy, która prowadzi takie zajęcia na nowoczesnym samochodzie ciężarowym marki MAN TGL 12.250BL.

Wymagany wiek na kwalifikacja wstępną:

Kursy kwalifikacji wstępną dzielą się na 4 rodzaje:

  • kwalifikacja wstępna – może rozpocząć osoba, która ukończyła 18 lat,
  • kwalifikacja wstępna przyśpieszona – może rozpocząć osoba, która ukończyła 21 lat,
  • kwalifikacja wstępna uzupełniająca -może rozpocząć osoba, która ukończyła 18 lat,
  • kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyśpieszona – może rozpocząć osoba, która ukończyła 21 lat.

Kierowca może rozpocząć szkolenie w zależności od posiadanego wieku. Osoby, które ukończyły 21 rok życia mogą rozpocząć tak zwaną wersję przyśpieszoną czyli kwalifikację wstępną przyśpieszoną lub kwalifikację wstępną uzupełniającą przyśpieszoną, natomiast osoby wieku od 18 do 21 powinny rozpocząć pełne szkolenie to znaczy kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną uzupełniającą.

Kursy kwalifikacji wstępnej uzupełniającej na przewóz rzeczy są przeznaczone dla osób posiadających już kwalifikację wstępną w zakresie przewozu osób i chcą rozszerzyć swoje uprawnienia o przewóz rzeczy.

Wymagania dla uczestników:

Szkolenie może realizować osoba, która:

– posiada orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowcy,

– posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowcy,

– ukończyła wymagany wiek,

– nie jest wymagane posiadanie prawa jazdy.

(UWAGA! badania powinny być przeprowadzone w oparciu o ustawę o transporcie drogowym),

Informujemy, że Akademia Dobrej Jazdy współpracuje z gabinetem lekarskim i pracownią psychologiczną, dzięki czemu zapewniamy naszym klientom promocyjne ceny badań i kompleksową obsługę.

Kategoria C i C+E:

Uzyskując świadectwo kwalifikacji zawodowej w zakresie przewozu rzeczy uzyskujecie Państwo tak naprawdę świadectwo w zakresie kat. C, C1, C1+E, C+E. Zatem nie ma znaczenia dla Was kiedy zdobędzie kat. C+E, ponieważ zawsze zostanie do niej przypisany kod 95 potwierdzający uzyskanie świadectwa kwalifikacji i będzie upoważniał do pracy na stanowisku kierowcy kierującego pojazdami solowymi i zestawami pojazdów.

Kwalifikacja wstępna:

Kwalifikacja wstępna – szkolenia przeznaczone jest dla osób w wieku od 18 do 21 lat. Szkolenia składa się z 260 godzin zajęć teoretycznych oraz 20 godzin zajęć praktycznych. Zajęcia praktyczne podzielone są dwie części. Pierwsza część odbywają się w ruchu drogowym (16h) natomiast druga na płycie poślizgowej (4h). Całość szkolenia kończy się egzaminem państwowym zdawanym w naszym ośrodku przed komisją powołaną przez Wojewodę Dolnośląskiego.

 Kwalifikacja wstępna przyśpieszona:

Kwalifikacja wstępna przyśpieszona – szkolenia przeznaczone dla osób, które ukończyły 21 lata. Szkolenia składa się z 130 godzin zajęć teoretycznych oraz 10 godzin zajęć praktycznych. Zajęcia praktyczne podzielone są dwie części. Pierwsza część odbywa się w ruchu drogowym (8h) natomiast druga na płycie poślizgowej (2h). Całość szkolenia kończy się egzaminem państwowym zdawanym w naszym ośrodku przed komisją powołaną przez Wojewodę Dolnośląskiego.

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca:

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca – szkolenie jest przeznaczone dla osób, które już posiadają świadectwo kwalifikacji wstępnej zawodowej potwierdzające ukończenie kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępną przyśpieszonej w zakresie D,D1,D+E,D1+E (przewóz osób) i chcą rozszerzyć uprawnienia o przewóz rzeczy, a nie ukończyły 21 roku życia. Szkolenie składa się 65 godzin zajęć teoretycznych i 5 praktycznych. Całość szkolenia kończy się egzaminem państwowym zdawanym w naszym ośrodku przed komisją powołaną przez Wojewodę Dolnośląskiego.

Kwalifikacja wstępna przyśpieszona uzupełniająca:


Kwalifikacja wstępna przyśpieszona uzupełniająca – szkolenie jest przeznaczone dla osób, które już posiadają świadectwo kwalifikację wstępnej zawodowej potwierdzające ukończenie kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępną przyśpieszonej w zakresie D, D1, D+E, D1+E (przewóz osób) i chcą rozszerzyć uprawnienia o przewóz rzeczy. Dodatkowym warunkiem rozpoczęcia tego kursu jest ukończenie 23 roku życia. Szkolenie składa się 32,5 godzin zajęć teoretycznych i 2,5 godzin zajęć praktycznych. Całość szkolenia kończy się egzaminem państwowym zdawanym w naszym ośrodku przed komisją powołaną przez Wojewodę Dolnośląskiego.

Jakie szkolenie dla mnie?

W poniższej tabeli przedstawiamy Państwu rodzaje szkoleń jakie powinien odbyć kierowca w zależności od daty uzyskania prawa jazdy:

Data uzyskania kategorii CData uzyskania kategorii DJakie szkolenie powinien odbyć kierowca.
Przed 10-09-2009Przed 10-09-2008Kierowca jest zobowiązany odbyć szkolenie okresowe
Przed 10-09-2009Po 10-09-2008Kierowca jest zobowiązany odbyć szkolenie okresowe w zakresie kategorii C oraz kwalifikację wstępną lub wstępną przyśpieszoną w zakresie kategorii D
P0 10-09-2009Po 10-09-2008Kierowca jest zobowiązany ukończyć kurs kwalifikacji wstępnej lub wstępnej przyśpieszonej w zakresie kategorii C lub D. Po zdanym egzaminie państwowym kierowca chcąc rozszerzyć uprawnienia jest zobowiązany ukończyć szkolenie kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej w zakresie brakujących uprawnień.
P0 10-09-2009Przed 10-09-2008Kierowca jest zobowiązany odbyć szkolenie okresowe w zakresie kategorii D oraz kwalifikację wstępną lub wstępną przyśpieszoną w zakresie kategorii C

Przejrzyste ceny bez niespodzianek

thumbs up icon

Nie doliczamy ukrytych opłat

thumbs up icon

Przejrzyste ceny bez niespodzianek

thumbs up icon

Nie doliczamy ukrytych opłat

thumbs up icon

Przejrzyste ceny bez niespodzianek

thumbs up icon

Nie doliczamy ukrytych opłat

thumbs up icon