Egzamin państwowy na prawo jazdy we Wrocławiu sprawdza znajomość przepisów drogowych oraz umiejętności zdobyte podczas kursu. Część praktyczna obejmuje kilka etapów, a najważniejszym z nich jest wykonanie zadań w ruchu drogowym. Egzamin na prawo jazdy we Wrocławiu przebiega w strefie egzaminacyjnej znajdującej się w części miasta, w której jest zlokalizowany WORD. Co warto wiedzieć o strefie egzaminacyjnej we Wrocławiu i jakie skrzyżowania warto poznać przed przystąpieniem do egzaminu?

Strefa egzaminacyjna na prawo jazdy Wrocław

Strefa egzaminacyjna we Wrocławiu to orientacyjny obszar wyznaczony na podstawie obserwacji, na którym przebiega druga część egzaminu praktycznego na prawo jazdy (w ruchu drogowym). Wrocławska strefa egzaminacyjna jest zlokalizowana w pobliżu WORD, z którego uczestnicy włączają się do ruchu i rozpoczynają egzamin.

Mimo że trasa egzaminu na prawo jazdy we Wrocławiu nie przebiega tak samo podczas każdego egzaminu, można wyznaczyć kilka miejsc, które są wykorzystywane do sprawdzania umiejętności przyszłych kierowców.

Strefa egzaminacyjna na prawo jazdy we Wrocławiu obejmuje m.in. przejazd przez dzielnice: Tarnogaj, Gaj, Księże Małe, Brochów, Borek i Południe. Może zdarzyć się, że osoby w trakcie przejazdu trasą egzaminacyjną nie znajdą się w wybranych z wymienionych terenów Wrocławia, jednak przebieg egzaminu zawsze jest kwestią indywidualną i zależy od egzaminatora. Przed przystąpieniem do egzaminu na prawo jazdy we Wrocławiu warto zapoznać się z zasadami pierwszeństwa obowiązującymi w trakcie przejazdu przez wymienione obszary strefy egzaminacyjnej.

Szukasz szkoły jazdy, która rzeczywiście nauczy cię jak jeździć?
Dołącz do naszej grupy zadowolonych kursantów, a my pokażemy ci co to znaczy dobra jazda!
Zapisz się na kurs
Logo Akademii Dobrej Jazdy

Trasa egzaminu na prawo jazdy we Wrocławiu

Trasa egzaminu na prawo jazdy we Wrocławiu jest planowana przez egzaminatora w sposób, który umożliwi uczestnikowi wykonanie wszystkich zadań egzaminacyjnych. Wśród nich znajdują się m.in.:

 • jazda drogami jednokierunkowymi i dwukierunkowymi o różnej liczbie pasów ruchu, które mają odcinki proste, łuki, wzniesienia oraz różne ograniczenia prędkości,
 • jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie pasów ruchu,
 • przejazd przez skrzyżowania: równorzędne, z pierwszeństwem przejazdu, z sygnalizacją świetlną, dwupoziomowe oraz z koniecznością przejazdu wokół wyspy,
 • przejazd przez przejście dla pieszych, torowisko tramwajowe i kolejowe, tunel,
 • przejazd obok przystanku tramwajowego i autobusowego,
 • wykonanie jednego z manewrów parkowania: prostopadłe, skośne, równoległe,
 • wykonanie manewru zawracania, zawracania na skrzyżowaniu, wyprzedzania, wymijania i omijania,
 • wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy: w prawo i w lewo,
 • hamowanie do zatrzymania w wyznaczonym miejscu,
 • umiejętne korzystanie z momentu obrotowego silnika podczas hamowania oraz właściwa dla energooszczędnej jazdy zmiana biegów.

Egzamin na prawo jazdy we Wrocławiu może zakończyć się pozytywnym wynikiem, gdy uczestnik poprawnie wykona wszystkie zadania. Na wykonanie manewrów oraz realizację założeń regulaminu egzaminu kandydaci na kierowców mają co najmniej 40 minut, ale jeśli wszystkie kryteria do uzyskania wyniku pozytywnego wyniku zostaną spełnione – egzaminator może zakończyć egzamin po 25 minutach.

Skrzyżowania na egzaminie prawo jazdy w strefie egzaminacyjnej Wrocław

Znajomość zasad przejazdu przez skrzyżowania we Wrocławiu to połowa sukcesu. Nasza Akademia Dobrej Jazdy z myślą o kursantach przygotowujących się do egzaminu nagrała filmy instruktażowe, które wyjaśniają, jak prawidłowo wykonać poszczególne manewry oraz przejechać przez ulice i skrzyżowania w strefie egzaminacyjnej we Wrocławiu. Na co uważać w trakcie egzaminu? Oto lista skrzyżowań, które możesz spotkać w trakcie przejazdu trasą egzaminacyjną:

 • Przejazd po rondzie na Jagodnie (Wrocław)
 • Jazda w lewo na rondzie dwupasmowym – Jagodno (Wrocław)
 • Skręt na rondzie w lewo – rondo Jagodno (Wrocław)
 • Zawracanie na przełączkach – przejazd przez skrzyżowanie Armii Krajowej – Tarnogajska (Wrocław)
 • Skręt w lewo na rondzie jednopasmowym Centralna – Semaforowa (Wrocław)
 • Pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniu Piękna – Bardzka (Wrocław)
 • Skręt w lewo i jazda prosto, skrzyżowanie Bardzka – Hubska – Piękna (Wrocław)
 • Skręt w prawo i jazda prosto, skrzyżowanie Bardzka – Piękna (Wrocław)
 • Przejazd po rondzie, Gajowa – Dawida (Wrocław)
 • Skręt w prawo za WORD Wrocław, Łagiewnicka – Klimasa (Wrocław)
 • Jazda po rondzie jednopasmowym, rondo Pionierów (Wrocław)
 • Skręt w lewo, skrzyżowanie św. Jerzego – Hubska (Wrocław),
 • Skręt w lewo na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną, skrzyżowanie Bardzka – Armii Krajowej (Wrocław)
 • Skręt w lewo na skrzyżowaniu Kamienna – Tomaszewska (Wrocław)
 • Przejazd przez tory kolejowe, Konduktorska (Wrocław)
 • Przełączka dwukierunkowa, Bernarda Bogedaina – Armii Krajowej (Wrocław)
 • Zawracanie, Bernarda Bogedaina – Armii Krajowej (Wrocław)
 • Skręt w lewo z zatrzymaniem i ustąpieniem pierwszeństwa, Chińska – Mościckiego (Wrocław)
 • Zawracanie na rondzie, Gajowa – Dawida (Wrocław)
 • Skręt w lewo na skrzyżowaniu kolizyjnym, Gajowa – Dyrekcyjna (Wrocław)
 • Skręt w lewo na drodze dwukierunkowej, Gajowa – Przestrzenna (Wrocław)
 • Zawracanie na drodze dwujezdniowej, Gajowa – Przestrzenna (Wrocław)
 • Zawracanie na skrzyżowaniu, Gajowa – Wesoła (Wrocław)
 • Skręt w lewo z zatrzymaniem przy znaku STOP, Gazowa – Karwińska (Wrocław)
 • Skrzyżowanie drogi podporządkowanej z drogą z pierwszeństwem, Gajowa – Gliniana (Wrocław)
 • Przejazd przez tory tramwajowe, skrzyżowanie Hubska – Gliniana (Wrocław)
 • Skręt w lewo na skrzyżowaniu bez sygnalizacji, Kamienna – Tomaszewska (Wrocław)
 • Wyjazd z WORD Wrocław, Łagiewnicka – Klimasa (Wrocław)
 • Skręt w lewo z podporządkowanej, Mościckiego – Semaforowa
 • Przejazd przez torowisko tramwajowe z ustąpieniem pierwszeństwa, Tarnogajska – Klimasa (Wrocław)
 • Skręt w lewo na skrzyżowaniu z sygnalizacją, Tarnogajska – Armii Krajowej (Wrocław)
 • Skręt w lewo na skrzyżowaniu ze znakami, Wieczysta – Borowska (Wrocław)
 • Skręt w lewo za WORD, Ząbkowicka – Klimasa (Wrocław)
 • Skręt w lewo w pobliżu WORD, Ziębicka – Klimasa (Wrocław)
 • Skręt w lewo przy WORD, Ziębicka – Klimasa (Wrocław)
 • Przejazd przez skrzyżowanie, Armii Krajowej – Bardzka (Wrocław)
 • Przejazd kolejowy, Konduktorska (Wrocław)
 • Skręt w lewo na przełączce dwukierunkowej, Bernarda Bogeaina (Wrocław)
 • Przejazd przez skrzyżowanie, Gazowa – Karwińska (Wrocław)
 • Zjazd z ronda dwupasmowego, Jagodno (Wrocław)
 • Zawracanie na rondzie dwupasmowym, Jagodno (Wrocław)
 • Skręt w lewo na skrzyżowaniu Przestrzenna – Gajowa (Wrocław)
 • Skręt w prawo na skrzyżowaniu Piękna – Bardzka (Wrocław)

Stefa egzaminacyjna we Wrocławiu – pułapki na trasie egzaminu

Każda trasa egzaminacyjna we Wrocławiu może obfitować w tzw. pułapki egzaminacyjne, czyli miejsca, które wymagają od kursanta skupienia i wykazania się doskonałą znajomością przepisów ruchu drogowego w praktyce. Na co uważać w trakcie egzaminu praktycznego na prawo jazdy we Wrocławiu?

 • Wyjazd z WORD we Wrocławiu – przy skręcie w lewo uczestnik egzaminu powinien zbliżyć się pojazdem do lewej krawędzi jezdni.
 • Skrzyżowanie Armii Krajowej z ulicą Piękną we Wrocławiu – w przypadku gdy egzaminator nie wyznaczy kierunku dalszego ruchu, uczestnik egzaminu powinien pojechać zgodnie z ruchem górnej strzałki na znaku (na wprost).
 • Skrzyżowanie Borowskiej z Dyrekcyjną – przed skrętem w lewo uczestnik ruchu powinien upewnić się, czy z żadnej strony nie nadjeżdża tramwaj ze względu na możliwość kolizji.

Skrzyżowanie ulicy Glinianej z Łódzką – przed skrzyżowaniem znajduje się nakaz skrętu w lewo lub w prawo – jeśli egzaminator nie wyznacza kierunku dalszego ruchu, uczestnik egzaminu powinien zapytać się, w którą stronę skręcić, ponieważ za skrzyżowaniem znajduje się znak zakazujący wjazdu.

Egzamin na prawo jazdy – Wrocław

Państwowy egzamin na prawo jazdy we Wrocławiu odbywa się w Dolnośląskim Ośrodku Ruchu Drogowego. W pierwszej kolejności uczestnicy przystępują do testu sprawdzającego wiedzę teoretyczną, z którego do uzyskania pozytywnego wyniku muszą otrzymać minimum 68 z 74 punktów. Egzamin teoretyczny odbywa się w sali komputerowej w budynku głównym przy ul. Łagiewnickiej 12. W następnym etapie uczestnicy mogą zapisać się na egzamin praktyczny na parterze budynku WORD (DORD) lub z poziomu strony internetowej www.info-car.pl.

Praktyczny egzamin na prawo jazdy we Wrocławiu przebiega na placu manewrowym oraz w ruchu drogowym. W pierwszej części przyszli kierowcy muszą poprawnie wykonać zadania przewidziane dla prawa jazdy kat. B zgodnie z określonymi kryteriami i techniką kierowania pojazdem. Po zakończeniu części na placu manewrowym rozpoczyna się egzamin praktyczny w strefie egzaminacyjnej we Wrocławiu, który weryfikuje umiejętność wykonania zadań w ruchu drogowym oraz sprawdza znajomość przepisów.

Jak zdać egzamin państwowy na prawo jazdy we Wrocławiu?

Kursanci Akademii Dobrej Jazdy bez problemu zdają egzamin państwowy dzięki odpowiedniemu przygotowaniu oraz wiedzy merytorycznej, którą w trakcie kursu otrzymują od doświadczonych wykładowców i instruktorów. Strefa egzaminacyjna we Wrocławiu nie jest problemem, jeśli dobrze poznasz skrzyżowania, ulice i przede wszystkim – zasady ruchu drogowego. Z wiedzą i opanowanymi umiejętnościami praktycznymi żadna trasa egzaminu we Wrocławiu Cię nie zaskoczy i zyskasz wymarzone uprawnienia w krótkim czasie.

Chcesz zapisać się na kurs prawa jazdy? Zapinamy pasy i czekamy na Twoje zgłoszenie!