phone icon search icon
secondary menu iconsecondary menu icon

MENU

secondary menu icon secondary menu icon

Umowy ramowe

ADR - materily niebiezpieczne

Grupowe szkolenia

Szkolenia dla większej liczby osób możemy realizować na podstawie umów ramowych, oferując korzystne warunki finansowe.

Na podstawie takich umów, opracowujemy również szkolenia dedykowane, tj. ściśle dostosowane do procesów produkcyjnych, czy do specyfiki działalności Kontrahenta.

Zajęcia mogą być prowadzone również u Klienta, z użyciem sprzętu Klienta, co ograniczy nieobecność pracowników do niezbędnego minimum. Wykłady i zajęcia praktyczne realizujemy również w trybie weekendowym.

Zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 511451887 lub pocztą e-mail: akademia.oferty@gmail.com.

Dotrzymujemy zobowiązań szkoleniowych

Podejmujemy zobowiązania wyszkolenia określonej liczby osób lub do pozostawania w gotowości do świadczenia naszych usług na każdorazowe zlecenie.

Firmom i Instytucjom oferujemy aplikację umożliwiającą nadzorowanie przebiegu szkoleń, w tym obecności uczestników.

Elastyczna oferta kursów


W ramach współpracy oferujemy elastyczność działań oraz wygodne sposoby rozliczania.

Każdy z Klientów Biznesowych jest obsługiwany przez dedykowanego, wysoko wykwalifikowanego pracownika biura, który zna zarówno szczegółową tematykę, jak i daną branżę, przez co współpraca jest maksymalnie uproszczona.

Kontakt dla klientów biznesowych

Zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 511451887 lub pocztą e-mail: akademia.oferty@gmail.com.