phone icon search icon
secondary menu iconsecondary menu icon

MENU

secondary menu icon secondary menu icon

Badania lekarskie i psychologiczne

Badania lekarskie i psychologiczne są obowiązkowym etapem weryfikacji przyszłych kierowców oraz kierowców zawodowych. Każda osoba przed rozpoczęciem szkolenia powinna przejść odpowiednie badania lekarskie i/ lub psychologiczne potwierdzające brak przeciwwskazań lekarskich i psychologicznych do kierowania pojazdem.

Badania lekarskie możecie Państwo zrobić w każdy poniedziałek o godz. 17:00 w naszych placówkach szkoleniowych zlokalizowanych przy ul. Sienkiewicza 128 oraz ul. Wiaduktowej 21.
Badania psychologiczne możecie Państwo zrobić w każdy poniedziałek o godz. 16:00 w naszej placówce szkoleniowej zlokalizowanej przy ul. Wiaduktowej 21.

Wykaz badań dla poszczególnych kategorii przedstawiamy poniżej:

 • kat. A, A1, A2, AM – badania lekarskie.
  Podstawa prawna badań – art. 75. Ustawy o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011.
 • kat. B, B+E – badania lekarskie.
  Podstawa prawna badań – art. 75. Ustawy o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011.
 • kat. C, C+E – badania lekarskie oraz badania psychologiczne.
  Podstawa prawna badań lekarskich – art. 75 ust. 1 pkt 1. Ustawy o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011.
  Podstawa prawna badań psychologicznych – art. 82 ust. 1. Ustawy o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011.
 • kat. D – badania lekarskie oraz badania psychologiczne.
  Podstawa prawna badań lekarskich – art. 75. Ustawy o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011.
  Podstawa prawna badań psychologicznych – art. 82 ust. 1. Ustawy o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011.
 • Kursy Kwalifikacji – badania lekarskie oraz badania psychologiczne.
  Podstawa prawna badań lekarskich – art. 39 j ustawy z dnia 6 września 2001r.o transporcie drogowym lub art.43 pkt.2 Kodeksu Pacy (dz. U. z 2020, poz. 1320).
  Podstawa prawna badań psychologicznych – art. 39 k ustawy z dnia 6 września 2001r.o transporcie drogowym.
 • Szkolenia Okresowe – badania lekarskie oraz badania psychologiczne.
  Podstawa prawna badań lekarskich – art. 39 j ustawy z dnia 6 września 2001r.o transporcie drogowym lub art.43 pkt.2 Kodeksu Pacy (dz. U. z 2020, poz. 1320).
  Podstawa prawna badań psychologicznych – art. 39 k ustawy z dnia 6 września 2001r.o transporcie drogowym.