phone icon search icon
secondary menu iconsecondary menu icon

MENU

secondary menu icon secondary menu icon

Kursy kwalifikacji wstępnej i uprawnienia na przewóz osób

Kursy kwalifikacji wstępnej na przewóz osób są dedykowane dla osób, które planują rozpocząć pracę na stanowisku kierowcy i uzyskały prawo jazdy kat. D na autobus po raz pierwszy po 10 września 2008r. Szkolenie organizowane przez Akademię Dobrej Jazdy przygotowuje do egzaminu państwowego, którego zaliczenie jest potwierdzane przez wystawienie świadectwa kwalifikacji zawodowej.

Uzyskanie tego świadectwa oraz wpisanie na jego podstawie kodu 95 do prawa jazdy upoważnia do wykonywania zawodu kierowcy. Kursy kwalifikacji wstępnej organizowane przez Akademię Dobrej Jazdy posiadają Certyfikat Jakości oraz Akredytację Kuratora Oświaty, ale to nasi klienci są dla nas najważniejszym świadectwem jakości oferowanych przez nas usług. Pragniemy się pochwalić 100% zdawalnością – wszyscy zdali za pierwszym razem.

Kwalifikacja wstępna bez prawka!

Kurs kwalifiakcji wstępnej można rozpocząć bez prawa jazdy!

Pamiętaj również, że kurs kwalifikacji wstępnej to również zajęcia praktyczne! Wybierając Akademię Dobrej Jazdy wybierasz jedyną szkołę jazdy we Wrocławiu, która prowadzi takie zajęcia na nowoczesnym autobusie marki Autosan A1010T. Ważną informacją dla uczestników kursów kwalifikacji oraz osób planujących zdobycie prawa jazdy kat. D jest fakt, że Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Wrocławiu podnajmuje od nas ten autobus do przeprowadzania egzaminów państwowych. Zwiększ swoje szanse na zdanie egzaminu, wykorzystaj zajęcia praktyczne! Zwiększ swoje szanse! Wybierz Akademię Dobrej Jazdy!  

 Wymagany wiek:

Kursy kwalifikacji wstępnej dzielą się na 4 rodzaje:

  • kwalifikacja wstępna – może rozpocząć osoba, która ukończyła 21 lat,
  • kwalifikacja wstępna przyśpieszona – może rozpocząć osoba, która ukończyła 23 lata,
  • kwalifikacja wstępna uzupełniająca -może rozpocząć osoba, która ukończyła 21 lat,
  • kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyśpieszona – może rozpocząć osoba, która ukończyła 23 lata.

Kierowca może rozpocząć szkolenie w zależności od posiadanego wieku. Osoby, które ukończyły 23 rok życia mogą rozpocząć tak zwaną wersję przyśpieszoną czyli kwalifikację wstępną przyśpieszoną lub kwalifikację wstępną uzupełniającą przyśpieszoną, natomiast osoby wieku od 21 do 23 powinny rozpocząć pełne szkolenie to znaczy kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną uzupełniającą.

Kursy kwalifikacji wstępnej uzupełniającej są przeznaczone dla osób posiadających już kwalifikację wstępną w zakresie przewozu rzeczy i chcą rozszerzyć swoje uprawnienia o przewóz osób.

Wymagania dla uczestników:

Szkolenie może rozpocząć osoba, która:

– posiada orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowcy,

– posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowcy,

– ukończyła wymagany wiek,

– nie jest wymagane posiadanie prawa jazdy.

UWAGA! Badania powinny być przeprowadzone w oparciu o ustawę o transporcie drogowym.

Informujemy, że Akademia Dobrej Jazdy współpracuje z gabinetem lekarskim i pracownią psychologiczną, dzięki czemu zapewniamy naszym klientom promocyjne ceny badań i kompleksową obsługę.

Kwalifikacja wstępna:

Kwalifikacja wstępna – szkolenia przeznaczone jest dla osób w wieku od 21 do 23 lat. Szkolenia składa się z 260 godzin zajęć teoretycznych oraz 20 godzin zajęć praktycznych. Zajęcia praktyczne podzielone są dwie części. Pierwsza część odbywa się w ruchu drogowym (16h) natomiast druga na płycie poślizgowej (4h). Całość szkolenia kończy się egzaminem państwowym zdawanym w naszym ośrodku przed komisją powołaną przez Wojewodę Dolnośląskiego.

 Kwalifikacja wstępna przyśpieszona:

Kwalifikacja wstępna przyśpieszona – szkolenia przeznaczone dla osób, które ukończyły 23 lata. Szkolenia składa się z 130 godzin zajęć teoretycznych oraz 10 godzin zajęć praktycznych. Zajęcia praktyczne podzielone są dwie części. Pierwsza część odbywa się w ruchu drogowym (8h) natomiast druga na płycie poślizgowej (2h). Całość szkolenia kończy się egzaminem państwowym zdawanym w naszym ośrodku przed komisją powołaną przez Wojewodę Dolnośląskiego.

 Kwalifikacja wstępna uzupełniająca:

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca – szkolenie jest przeznaczone dla osób, które już posiadają świadectwo kwalifikacji wstępnej zawodowej potwierdzające ukończenie kursu kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępną przyśpieszonej w zakresie C,C1,C+E,C1+E (przewóz rzeczy) i chcą rozszerzyć uprawnienia o przewóz osób, a nie ukończyły 23 roku życia. Szkolenie składa się 65 godzin zajęć teoretycznych i 5 praktycznych. Całość szkolenia kończy się egzaminem państwowym zdawanym w naszym ośrodku przed komisją powołaną przez Wojewodę Dolnośląskiego.

Kwalifikacja wstępna przyśpieszona uzupełniająca:

Kwalifikacja wstępna przyśpieszona uzupełniająca – szkolenie jest przeznaczone dla osób, które już posiadają świadectwo kwalifikacji wstępnej zawodowej potwierdzające ukończenie kursu kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępną przyśpieszonej w zakresie C,C1,C+E,C1+E (przewóz rzeczy) i chcą rozszerzyć uprawnienia o przewóz osób. Dodatkowym warunkiem rozpoczęcia tego szkolenia jest ukończenie 23 roku życia. Szkolenie składa się 32,5 godzin zajęć teoretycznych i 2,5godzin zajęć praktycznych. Całość szkolenia kończy się egzaminem państwowym zdawanym w naszym ośrodku przed komisją powołaną przez Wojewodę Dolnośląskiego.

Jakie szkolenie dla mnie?

W poniższej tabeli przedstawiamy Państwu rodzaje szkoleń jakie powinnien odbyć kierowca w zależności od daty uzyskania prawa jazdy:

Data uzyskania kategorii CData uzyskania kategorii DJakie szkolenie powinien odbyć kierowca.
Przed 10-09-2009Przed 10-09-2008Kierowca jest zobowiązany odbyć szkolenie okresowe
Przed 10-09-2009Po 10-09-2008Kierowca jest zobowiązany odbyć szkolenie okresowe w zakresie kategorii C oraz kwalifikację wstępną lub wstępną przyśpieszoną w zakresie kategorii D.
P0 10-09-2009Po 10-09-2008Kierowca jest zobowiązany ukończyć kurs kwalifikacji wstępnej lub wstępnej przyśpieszonej w zakresie kategorii C lub D. Po zdanym egzaminie państwowym kierowca chcąc rozszerzyć uprawnienia jest zobowiązany ukończyć szkolenie kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej w zakresie brakujących uprawnień.
P0 10-09-2009Przed 10-09-2008Kierowca jest zobowiązany odbyć szkolenie okresowe w zakresie kategorii D oraz kwalifikację wstępną lub wstępną przyśpieszoną w zakresie kategorii C.

Przejrzyste ceny bez niespodzianek

thumbs up icon

Nie doliczamy ukrytych opłat

thumbs up icon

Przejrzyste ceny bez niespodzianek

thumbs up icon

Nie doliczamy ukrytych opłat

thumbs up icon

Przejrzyste ceny bez niespodzianek

thumbs up icon

Nie doliczamy ukrytych opłat

thumbs up icon