phone icon search icon
secondary menu iconsecondary menu icon

MENU

secondary menu icon secondary menu icon

Profil Kandydata na Kierowcę (PKK)

PKK – czyli Profil Kandydata na Kierowcę. Profil jest „elektroniczną teczką” zawierającą dane każdej osoby przystępującej do kursu prawa. PKK jest numerem identyfikacyjnym niezbędnym do rozpoczęcia szkolenia z zakresu prawa jazdy.

Jeżeli planujecie Państwo rozpocząć dwa szkolenia, w tym np. kurs prawo jazdy kat. C oraz kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej jesteście zobowiązani do wyrobienia dwóch profili. Należy wyrobić numer PKZPKK. Każdy z tych procesów opisujemy poniżej.

Wymagania wstępne

Jak wyrobić Profil Kandydata na Kierowcę?

Profil kandydata na kierowcę (PKK) jest niezbędny do rozpoczęcia kursu prawa jazdy. PKK można wyrobić w wydziale komunikacji właściwym dla miejsca zamieszkania.

We Wrocławiu w tej sprawie należy udać się do Wydziału Komunikacji Urzędu Miejskiego Wrocławia, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 4.

W przypadku zamieszkania w powiecie wrocławskim – do Wydziału Komunikacji Powiatu Wrocławskiego, przy ul. T. Kościuszki 131.

Należy mieć ze sobą następujące dokumenty:

  • wniosek o wydanie prawa jazdy (do pobrania na stronie www.obywatel.gov.pl),
  • badania lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami,
  • dowód osobisty,
  • kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle.

Ponadto, jeśli dotyczy:

  • w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat, pisemną zgodę jednego rodzica lub opiekuna na uzyskanie prawa jazdy (dotyczy kat. AM, A1, B1 lub T), drugi rodzic lub opiekun jest zobowiązany do osobistej wizyty w urzędzie,
  • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (przy kat. C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E, D+E),
  • kserokopię posiadanego prawa jazdy (w sytuacji, gdy wnioskodawca posiada prawo jazdy),
  • kserokopię karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego prawo pobytu na terenie Polski, pełnomocnictwo – w przypadku upoważnienia innej osoby do załatwienia sprawy.

Właściwy organ generuje numer PKK w terminie 2 dni od złożenia wniosku, najczęściej od ręki. PKK trzeba przekazać ośrodkowi szkolenia kierowców. Dopiero wtedy można przystąpić do szkolenia.

Podstawa prawna: rozporządzenie ministra infrastruktury i budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016 r., poz. 231 z późn. zm.). 

Elektroniczny Profil Kandydata na Kierowcę, jak wyrobić?

PWPW

Wniosek o wygenerowanie numeru PKK można również złożyć elektronicznie na stronie www.esp.pwpw.pl przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Systemu Pojazd i Kierowca, jednak wtedy uzyskanie PKK może trwać znacznie dłużej. Ponadto, w praktyce i tak trzeba udać się do urzędu po odbiór prawa jazdy (w przypadku wniosku składanego tradycyjnie – w urzędzie – można zawnioskować o przesłanie prawa jazdy pocztą). Elektroniczny wniosek podpisuje się przez Profil Zaufany. Tę metodę składania wniosku polecamy osobom, które w danym czasie nie mogą udać się osobiście do urzędu i planują rozpocząć szkolenie w odstępie kilku tygodni.