Egzamin teoretyczny jest jednym z etapów drogi prowadzącej do zdobycia uprawnień kierowcy. Zdajesz prawo jazdy w 2024 roku? Dowiedz się, jak przebiega egzamin teoretyczny, z jakich pytań się składa i ile punktów trzeba zdobyć, by uzyskać pozytywny wynik! 

Egzamin teoretyczny na prawo jazdy – ważne zmiany w 2024 roku

Od 2024 roku w życie wchodzą ważne zmiany dotyczące przebiegu egzaminu na prawo jazdy. O czym powinni pamiętać młodzi kandydaci na kierowców?

Pierwszą istotną zmianą jest możliwość potwierdzenia tożsamości z aplikacją mObywatel – do tej pory konieczne było okazanie dowodu osobistego lub paszportu czy też karty pobytu. Co więcej, od stycznia w życie weszła także możliwość elektronicznej komunikacji z ośrodkami WORD. Co to oznacza? Przede wszystkim to, że bez problemu możesz przesłać drogą elektroniczną wszelkie dokumenty wymagane do przystąpienia do egzaminu.

Ważną zmianą w kontekście teoretycznego egzaminu na prawo jazdy w 2024 jest również wydłużenie czasu oraz pomoc w czytaniu dla dyslektyków

Możliwą zmianą, choć jeszcze nie potwierdzoną, jest także wdrożenie testu percepcji zagrożeń. Taki test miałby sprawdzać umiejętność rozpoznawania potencjalnych zagrożeń w ruchu drogowym oraz szybkiego reagowania na nie. 

Jak przebiega egzamin teoretyczny na prawo jazdy?

Egzamin teoretyczny na prawo jazdy kat. B składa się z 32 zamkniętych pytań i trwa 25 minut. Kursanci przystępują do testu w specjalnie przygotowanej sali komputerowej ośrodka WORD.

Pytania na egzaminie na prawo jazdy – co musisz wiedzieć?

Zdając egzamin teoretyczny na prawo jazdy kat. B, musisz odpowiedzieć na 32 pytania:

  • 20 pytań z części podstawowej – pytania te mają formę zamkniętą, a odpowiedzi na nie należy udzielić, wybierając TAK lub NIE. Czas na zapoznanie się z każdym pytaniem to 20 sekund, a na udzielenie odpowiedzi – 15 sekund. 
  • 12 pytań z części specjalistycznej – pytania te również mają formę zamkniętą, a odpowiedzi na nie należy udzielić, wybierając wariant A, B lub C. Pamiętaj, że tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa! Łączny czas na zapoznanie się z każdym pytaniem oraz udzielenie odpowiedzi to 50 sekund. 

Jeśli nie udzielisz odpowiedzi na pytanie we wskazanym czasie, system automatycznie przejdzie do kolejnego pytania – nie zaliczając odpowiedzi. Jeśli odpowiesz na pytanie przed czasem, możesz przejść do kolejnego, naciskając przycisk „następne pytanie”. Przed upływem czasu na dane pytanie możesz także zmienić zaznaczoną odpowiedź. Pamiętaj jednocześnie, że w trakcie egzaminu nie masz możliwości powrotu do wcześniejszych pytań.

Egzamin ma formę testu jednokrotnego wyboru, dlatego dla każdego pytania przewidziana jest tylko jedna poprawna odpowiedź.

Chcesz odpowiednio przygotować się do egzaminu? Przeczytaj nasz artykuł: Jak nauczyć się na egzamin teoretyczny na prawo jazdy? 

Jak przyznawane są punkty i ile błędów można popełnić na egzaminie?

Egzamin teoretyczny na prawo jazdy kat. B uznaje się za zdany, jeśli uzyskasz co najmniej 68 punktów na 74 możliwe do zdobycia.

Jak przyznawane są punkty? Każde zadanie ma przypisany odpowiedni poziom trudności, a co za tym idzie, także punktacji – od 1 do 3 punktów. Z tego powodu nie obowiązuje tutaj prosta arytmetyka, że aby zdać egzamin, można udzielić 6 błędnych odpowiedzi. Podział pytań wygląda następująco:

Dla części podstawowej:

  • 10 pytań za 3 punkty,
  • 6 pytań za 2 punkty,
  • 4 pytania za jeden punkt.

Dla części specjalistycznej:

  • 6 pytań za 4 punkty,
  • 4 pytania za 2 punkty,
  • 2 pytania za jeden punkt.

Punkty są oczywiście związane z poziomem trudności pytania oraz jego znaczeniem dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego. 

Wynik egzaminu teoretycznego na prawo jazdy

Na wyniki egzaminu teoretycznego nie musisz czekać długo – wyświetli się on na monitorze od razu po udzieleniu odpowiedzi na ostatnie pytanie (lub po upłynięciu wyznaczonego czasu). Jeżeli uzyskałeś negatywny wynik i chcesz sprawdzić, gdzie dokładnie popełniłeś błąd, możesz poprosić egzaminatora o udostępnienie takiej informacji. Osoby, które przystępują do egzaminu w formie łączonej, po zdaniu teorii mogą przystąpić do części praktycznej. 

Pozytywny wynik państwowego egzaminu teoretycznego na prawo jazdy kat. B jest ważny bezterminowo.

Jak zapisać się na egzamin teoretyczny na prawo jazdy we Wrocławiu?

Wrocławski środek WORD umożliwia rezerwację terminu egzaminu online – przez platformę info-car.pl. Aby to zrobić, niezbędny będzie numer PKK , czyli Profilu Kandydata na Kierowcę. Numer ten powinieneś wyrobić w wydziale komunikacji urzędu właściwego dla Twojego miejsca zameldowania, jeszcze przed rozpoczęciem kursu na prawo jazdy. 

Możliwa jest także tradycyjna forma rejestracji na egzamin, w biurze obsługi klienta WORD.

Po zdanym egzaminie teoretycznym i praktycznym możesz ubiegać się o wydanie prawa jazdy. Dowiedz się, jak wypełnić wniosek o prawo jazdy