Wniosek o prawo jazdy – jak wypełnić?

Wniosek o prawo jazdy to pierwszy, a zarazem najważniejszy dokument, który musisz złożyć do urzędu, aby móc ubiegać się o pełnoprawne zostanie kierowcą. Dokument ten jest podstawą dla utworzenia tak zwanego numeru PKK, czyli Profilu Kandydata na Kierowcę. Jednak jak wypełnić wniosek o wydanie prawa jazdy?

Wypełnianie wniosku należy rozpocząć od wpisania danych urzędu lub starostwa. Następnie należy przejść do części A i uzupełnić swoje dane osobowe. Część B pomiń, o ile nie ubiegasz się o wydanie wtórnika lub wymianę prawa jazdy czy pozwolenia. W następnej kolejności wypełnij część C – zaznacz punkt wydanie prawa jazdy/pozwolenia, a następnie kategorię

Na następnej stronie znajdziesz miejsce, w którym musisz zaznaczyć, jakie załączniki dołączasz do wniosku

Jeśli po raz pierwszy ubiegasz się o prawo jazdy, pomiń części D oraz E. W części F zaznacz, jak dokument ma być do Ciebie dostarczony – chcesz, aby został wysłany pocztą, czy deklarujesz, że odbierzesz go osobiście?

Na koniec wypełniasz oświadczenia oraz składasz podpis w dwóch miejscach. Pamiętaj także o dołączeniu odpowiedniej fotografii. 

Wniosek o wydanie prawa jazdy – wzór

Poniżej przedstawiamy wzór, który pomoże Ci prawidłowo uzupełnić wniosek o prawo jazdy.

Pierwsza część wniosku o wydanie prawa jazdy
Druga część wniosku o wydanie prawa jazdy

Jak wypełnić wniosek o wymianę prawa jazdy?

Jeżeli natomiast ubiegasz się o wydanie wtórnika lub wymianę prawa jazdy, to we wniosku nie omijasz części B oraz E, a w części C zaznaczasz wymianę dokumentu wymienionego w części B

W jakich sytuacjach konieczna jest wymiana prawa jazdy? 

  • prawo jazdy straciło ważność,
  • zmieniłeś/aś dane osobowe,
  • zgubiłeś/aż dokument,
  • prawo jazdy zostało skradzione,
  • blankiet uległ zniszczeniu,
  • zdobyłeś/aś uprawnienia na dodatkowe kategorie.

Przeczytaj także: Ważność prawa jazdy – kiedy należy wymienić dokument? 

Jakie dokumenty oprócz wniosku należy dostarczyć do urzędu?

Warto pamiętać, że aby móc ubiegać się o otrzymanie prawa jazdy kat b, oprócz wniosku należy dostarczyć także inne dokumenty. 

Jakie konkretnie dokumenty poza wnioskiem o prawo jazdy przyszły kierowca musi dostarczyć?

  • orzeczenie lekarskie,
  • aktualne zdjęcie twarzy wykonane zgodnie z wytycznymi,
  • pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku nieukończenia 18 roku życia.

Jeśli składasz wniosek o wymianę prawa jazdy spowodowaną zdobyciem uprawnień na kolejną kategorię pojazdów, musisz dołączyć także dotychczasowy dokument, a także orzeczenie psychologiczne w przypadku wniosku o wydanie prawa jazdy kategorii C i wyższej.

Koszty uzyskania prawa jazdy

Aby uzyskać prawo jazdy, musisz nie tylko złożyć wniosek i pozostałe dokumenty, ale również uiścić opłatę. Na ten moment wynosi ona 100,50 zł. Zapłacić możesz zarówno w urzędzie, jak i online, jednak w tym drugim przypadku konieczne będzie przedstawienie potwierdzenia przelewu.

Jak długo trwa procedura zdobycia uprawnień?

Średni czas oczekiwania na prawo jazdy wynosi ok. 14 dni od dostarczenia pakietu dokumentów oraz uiszczenia opłaty. Należy jednak pamiętać, że zdarzają się sytuacje, w których proces ten znacząco się wydłuża, co spowodowane jest najczęściej błędnym wypełnieniem wniosku lub niekompletną dokumentacją.