Egzamin teoretyczny na prawo jazdy kat. B składa się z 32 zamkniętych pytań i trwa 25 minut. Kursanci przystępują do testu w specjalnie przygotowanej sali komputerowej ośrodka WORD. Jak przebiega egzamin, z jakich pytań się składa i ile punktów trzeba zdobyć, by uzyskać pozytywny wynik?

Egzamin teoretyczny na prawo jazdy – przygotowanie

Aby rozpocząć egzamin, niezbędne będzie okazanie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (paszportu lub karty stałego pobytu). Po jego okazaniu egzaminator poprosi o złożenie podpisu na liście obecności, następnie wskaże wylosowane stanowisko egzaminacyjne. Na pytania będziesz odpowiadał na odpowiednio przygotowanym komputerze – jego obsługa jest bardzo prosta, nawet dla osoby, która nie posługuje się na co dzień tego rodzaju sprzętem.

Na monitorze zostaną wyświetlone zasady egzaminu, a następnie system wyemituje test próbny, na którym przedstawionych zostanie 7 pytań: 5 z testu podstawowego i 2 z testu specjalistycznego. W następnym kroku rozpocznie się już właściwy egzamin państwowy.

Ile jest pytań na prawo jazdy ?

Zdając egzamin teoretyczny na prawo jazdy kat. B, musisz odpowiedzieć na 32 pytania:

  • 20 pytań z części podstawowej – pytania te mają formę zamkniętą, a odpowiedzi na nie należy udzielić, klikając na przycisk „tak” lub „nie”. Czas na zapoznanie się z każdym pytaniem to 20 sekund, a na udzielenie odpowiedzi – 15 sekund. 
  • 12 pytań z części specjalistycznej – łączny czas na zapoznanie się z każdym pytaniem oraz udzielenie odpowiedzi to 50 sekund. W tym przypadku trzeba zaznaczyć jedną odpowiedź z trzech zaproponowanych: A, B lub C.

Jeśli nie udzielisz odpowiedzi na pytanie we wskazanym czasie, system automatycznie przejdzie do kolejnego pytania (nie zaliczając odpowiedzi). Jeśli odpowiesz na pytania przed czasem, możesz przejść do kolejnego, naciskając przycisk „następne pytanie”. Pamiętaj jednocześnie, że w trakcie egzaminu nie masz możliwości powrotu do wcześniejszych pytań. Zanim jednak klikniesz „następne pytanie”, możesz jeszcze zmienić zaznaczoną odpowiedź.

Jak przyznawane są punkty i ile błędów można popełnić na egzaminie?

Egzamin teoretyczny uznaje się za zdany, jeśli uzyskasz co najmniej 68 punktów na 74 możliwe do zdobycia. Jak przyznawane są punkty? Każde zadanie ma przypisany odpowiedni poziom trudności – od 1 do 3 punktów. Z tego powodu nie obowiązuje tutaj prosta arytmetyka, że aby zdać egzamin, można udzielić 6 błędnych odpowiedzi. Podział pytań wygląda następująco:

Dla części podstawowej:

  • 10 pytań za 3 punkty,
  • 6 pytań za 2 punkty,
  • 4 pytania za jeden punkt.

Dla części specjalistycznej:

  • 6 pytań za 4 punkty,
  • 4 pytania za 2 punkty,
  • 2 pytania za jeden punkt.

Punkty są oczywiście związane z poziomem trudności pytania oraz jego znaczeniem dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego. Egzamin ma formę testu jednokrotnego wyboru, dlatego dla każdego pytania przewidziana jest tylko jedna poprawna odpowiedź.

Szukasz szkoły jazdy, która rzeczywiście nauczy cię jak jeździć?
Dołącz do naszej grupy zadowolonych kursantów, a my pokażemy ci co to znaczy dobra jazda!
Zapisz się na kurs
Logo Akademii Dobrej Jazdy

Wynik egzaminu teoretycznego na prawo jazdy 

Wynik egzaminu wyświetli się na monitorze od razu po udzieleniu odpowiedzi na ostatnie pytanie (lub po upłynięciu wyznaczonego czasu). Jeżeli uzyskałeś negatywny wynik i chcesz sprawdzić, gdzie dokładnie popełniłeś błąd, możesz poprosić egzaminatora o udostępnienie takiej informacji. Osoby, które przystępują do egzaminu w formie łączonej, po zdaniu teorii mogą przystąpić do części praktycznej. Pozytywny wynik państwowego egzaminu teoretycznego na prawo jazdy kat. B jest ważny bezterminowo.

Egzamin teoretyczny na prawo jazdy we Wrocławiu 2022 – dodatkowe informacje

W związku z aktualnymi obostrzeniami związanymi z COVID-19, przystępując do egzaminu, należy obowiązkowo mieć ze sobą maseczkę zasłaniającą usta i nos, a także rękawiczki jednorazowe. W przeciwnym razie egzaminator odmówi wstępu na salę egzaminacyjną. 

Przeczytaj także:  Jak długo ważne są testy egzaminu teoretycznego na prawo jazdy?

Jak zapisać się na egzamin teoretyczny na prawo jazdy?

Wrocławski środek WORD umożliwia rezerwację terminu egzaminu online (przez platformę info-car.pl). Aby to zrobić, niezbędny będzie numer PKK (Profil Kandydata na Kierowcę). Numer ten powinieneś wyrobić w wydziale komunikacji urzędu właściwego dla Twojego miejsca zameldowania, jeszcze przed rozpoczęciem kursu na prawo jazdy. Możliwa jest także tradycyjna forma rejestracji na egzamin, w biurze obsługi klienta WORD.