Dokument uprawniający do kierowania pojazdów różnych kategorii jest wydawany na określony czas. Upływ terminu ważności prawa jazdy wiąże się z koniecznością wymiany otrzymanego blankietu na nowy, ale nie u wszystkich kierowców czas od otrzymania uprawnień do wymiany jest taki sam. Na ważność prawa jazdy wpływ ma kilka czynników m.in. zmiana w przepisach, która wycofuje dokumenty bezterminowe. Jak sprawdzić termin ważności prawa jazdy i kiedy wymienić dokument na nowy?

Termin ważności prawa jazdy – zmiany w przepisach

Kierowcy, którzy uzyskali uprawnienia do kierowania samochodem przed 19 stycznia 2013 roku otrzymali tzw. bezterminowe prawo jazdy – dokument bez określonej daty ważności. Wraz z nowelizacją przepisów po 19 stycznia 2013 roku każda osoba po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu otrzymała blankiet potwierdzający uprawnienia z określonym terminem ważności prawa jazdy. W związku z nowelizacją kierowcy z co najmniej 10-letnim stażem są zobowiązani wymienić dokument na nowy, któremu zostanie nadana data ważności. Obowiązek dotyczy wszystkie osoby z bezterminowym prawem jazdy, które będą musiały zgłosić się od 2028 do 2033 roku w swoim wydziale komunikacji w celu złożenia wniosku o wydanie prawa jazdy z 15-letnim terminem ważności.

Regulacja przepisów to krok w stronę zadbania o większe bezpieczeństwo na drogach. Dzięki wycofaniu bezterminowego prawa jazdy po upływie terminu ważności nowego dokumentu kierowcy będą zobligowani wykonać badania lekarskie, które zweryfikują ich stan zdrowia oraz zdolność do prowadzenia pojazdu.

Ile wynosi termin ważności prawa jazdy?

Termin ważności prawa jazdy wynosi maksymalnie 15 lat i dotyczy on wszystkich uprawnień nadanych po 19 stycznia 2013 roku. W przypadku kategorii: C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E data ważności prawa jazdy może być krótsza – podobnie jak u kierowców z prawem jazdy kategori: AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T, którzy ze względu na stan zdrowia otrzymali uprawnienia na krótszy czas.

W takiej sytuacji osoby z uprawnieniami przed upływem daty ważności dokumentu muszą zgłosić się na badania lekarskie lub psychologiczne, przystąpić do kursu kwalifikacji wstępnej na przewóz osóbkursu kwalifikacji na przewóz rzeczy lub wziąć udział w szkoleniu okresowym dla kierowców zawodowych. Wyniki badań determinują, na jaki okres zostanie wydane nowe prawo jazdy.

Gdzie znaleźć datę ważności prawa jazdy?

W nowym dokumencie data ważności prawa jazda widnieje na odwrocie blankietu w rubryce nr 11. Dodatkowo możesz także skorzystać z funkcji udostępnionej na portalu Gov.pl – Sprawdź uprawnienia kierowcy. Znajdziesz tam niezbędne informacje na temat swojego prawa jazdy oraz jego daty ważności.

Data ważności prawa jazdy a zmiana danych osobowych

Jednym z powodów wymiany dokumentu jest zmiana nazwiska. W takiej sytuacji nie ma obowiązku zmiany dokumentu, jednak takie działanie jest wskazane ze względu na posługiwanie się nieaktualnymi danymi osobowymi. Możesz wymienić dokument również na nowy, jeśli nie chcesz, aby na Twoim blankiecie widniał adres zamieszkania. Nie jest to procedura konieczna, a wszystkie dokumenty wydane do 2019 zachowują swoją datę ważności.

W jakich jeszcze sytuacjach powinno się wymienić prawo jazdy?

Istnieją również inne sytuacje, które wskazują na konieczność złożenia wniosku o wymianę dokumentu na nowy. Można do nich zaliczyć m.in.:

  • zagubienie dokumentu,
  • kradzież prawa jazdy,
  • zniszczenie blankietu,
  • otrzymanie uprawnień na dodatkową kategorię prawa jazdy.

Ile trzeba zapłacić za wymianę prawa jazdy po upływie terminu ważności?

Wymiana dokumentu po upływie daty ważności prawa jazdy wiąże się z niewielkim wydatkiem. Kierowcy są zobligowani zapłacić za wydanie nowego blankietu 100,50 złotych (50 groszy to opłata ewidencyjna). W wybranych przypadkach należy liczyć się również z koniecznością wykonania badań lekarskich – obecnie koszt uzyskania zaświadczenia lekarskiego do prawa jazdy wynosi 200 złotych.

Szukasz szkoły jazdy, która rzeczywiście nauczy cię jak jeździć?
Dołącz do naszej grupy zadowolonych kursantów, a my pokażemy ci co to znaczy dobra jazda!
Zapisz się na kurs
Logo Akademii Dobrej Jazdy