Przygotowania do egzaminu na prawo jazdy to ważny element w drodze po uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdem. Sam udział w kursie nie wystarczy – żeby zdać egzamin państwowy, kursant musi wykazać się nie lada zaangażowaniem. Kluczowe znaczenie ma sprawne posługiwanie się przepisami ruchu drogowego, zarówno w teorii, jak i praktyce i płynne wykonywanie manewrów podczas kierowania autem. W OSK przygotowanie przyszłych kierowców sprawdza egzamin wewnętrzny na prawo jazdy – jak się do niego przygotować?

Egzamin wewnętrzny – co to jest i na czym polega?

Egzamin wewnętrzny w OSK przyjmuje formę zaliczenia, które polega na sprawdzeniu wiedzy oraz umiejętności kursanta przed przystąpieniem do egzaminu państwowego w WORD. Szkoły jazdy są zobowiązane do przeprowadzenia takiej formy testu wiedzy na podstawie aktualnych przepisów. Na zaliczenie kursu składa się uzyskanie pozytywnego wyniku z dwóch części – teoretycznej oraz praktycznej – w takiej samej formule, jaka obowiązuje podczas egzaminu państwowego.

Wielu kursantów uznaje jednak, że zdanie egzaminu wewnętrznego na prawo jazdy jest trudniejsze niż podejście do części praktycznej docelowego zaliczenia. Mimo podobnych zasad rolę egzaminatora pełni instruktor, który w czasie jazdy egzaminacyjnej może sprawdzić umiejętność wykonania wszystkich zadań egzaminacyjnych, a nie jak ma to miejsce w przypadku egzaminu państwowego – manewrów wylosowanych lub wybranych zadań. Egzamin wewnętrzny kontynuuje się również w przypadku wykonania błędu. W takiej sytuacji instruktor ma obowiązek jedynie powiadomić o uczestnika i wydawać dalsze polecenia dotyczące jazdy.

Czy trzeba zdać egzamin wewnętrzny na prawo jazdy?

Według obowiązujących przepisów każdy kurs jazdy w OSK powinien zakończyć się egzaminem wewnętrznym teoretycznym oraz praktycznym. Uczestnicy szkolenia, którzy chcą przystąpić do egzaminu w WORD weryfikującego ich umiejętności nabyte podczas kursu, powinni uzyskać pozytywny wynik z dwóch części wewnętrznego zaliczenia. Egzamin wewnętrzny teoretyczny powinien odbyć się po zrealizowaniu całego programu szkoleniowego w przypadku nauki teorii tradycyjnymi metodami (w czasie stacjonarnych wykładów) lub bezpośrednio po zakończeniu przez kursanta e-learningu.

W przypadku egzaminu wewnętrznego praktycznego – powinien się on odbyć po zrealizowaniu 30 godzin tzw. jazd. Bez uzyskania pozytywnego wyniku z dwóch części egzaminu wewnętrznego kursant nie może przystąpić do egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. B.

Ile razy można zdawać egzamin wewnętrzny na prawo jazdy?

Kursant może pochodzić do wewnętrznego egzaminu w OSK do czasu, aż nie uzyska pozytywnego wyniku. Zazwyczaj po pierwszej nieudanej próbie instruktor ustala z nim dalszy program i cel nauki skupiony na uzupełnieniu braków. Następne podejście odbywa się, gdy kursant czuje się na siłach powtórzyć udział w egzaminie wewnętrznym – po wcześniejszym umówieniu terminu.

Szukasz szkoły jazdy, która rzeczywiście nauczy cię jak jeździć?
Dołącz do naszej grupy zadowolonych kursantów, a my pokażemy ci co to znaczy dobra jazda!
Zapisz się na kurs
Logo Akademii Dobrej Jazdy

Jak wygląda egzamin wewnętrzny na prawo jazdy?

We wcześniejszej części artykułu nieco szerzej omówiliśmy przebieg wewnętrznego egzaminu na prawo jazdy z części praktycznej, który wymaga opanowania wszystkich manewrów. Teoretyczny egzamin wewnętrzny przyjmuje natomiast identyczną formułę, jak w przypadku podejścia do testu w WORD. Kursant musi odpowiedzieć na 32 pytania jednokrotnej odpowiedzi dotyczące części podstawowej (20 pytań) oraz specjalistycznej (12 pytań). Poziom trudności egzaminu nie odbiega od przyjętych norm, dlatego przeprowadzenie testu daje miarodajny wgląd w stan wiedzy kursanta.

Warto wspomnieć również, że w przypadku uczestników zajęć teoretycznych za pośrednictwem platformy e-learningowej brak uzyskania pozytywnego wyniku z wewnętrznego egzaminu może skutkować niedopuszczeniem do wzięcia udziału w części praktycznej kursu.

Egzamin wewnętrzny na prawo jazdy – jak się przygotować?

Kluczem do przyswojenia wiedzy i opanowania umiejętności praktycznych jest aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz praca we własnym zakresie nad utrwaleniem nowo poznanych przepisów ruchu drogowego. W tym pomagają podręczniki oraz płyty CD, które kursant otrzymuje wraz z rozpoczęciem szkolenia. Więcej informacji o przygotowaniach znajdziesz również w jednym z naszych wpisów blogowych: https://www.naukajazdy.wroc.pl/blog/jak-nauczyc-sie-na-egzamin-teoretyczny-na-prawo-jazdy/.

Warto wykazywać się również aktywnością – zarówno w czasie jazd, jak i wykładów. Nie bój się pytać instruktora o rzeczy, które są dla Ciebie niejasne lub wymagają doprecyzowania. Pamiętaj, że Twoim celem jest nie tylko zdanie egzaminu, ale również bezpieczne poruszanie się po trasach po otrzymaniu upragnionych uprawnień. Jeśli chcesz mieć pewność, że Twoje przygotowania idą po Twojej myśli, zajrzyj do wpisu: https://www.naukajazdy.wroc.pl/blog/jak-przygotowac-sie-do-egzaminu-na-prawo-jazdy-kategorii-b-praktyczne-wskazowki/.

FAQ

Co jeśli nie zdam egzaminu wewnętrznego na prawo jazdy?

Bez stresu. Udział w kursie, a następnie egzaminie wewnętrznym ma na celu sprawdzenie stanu Twojej aktualnej wiedzy oraz umiejętności. Jeśli wybrane obszary wymagają dodatkowego poświęcenia uwagi, razem z instruktorem ułożysz plan dalszej nauki, a następnie powtórzysz wewnętrzny egzamin tyle razy, ile będziesz potrzebował.

Nasi kursanci Akademii Dobrej Jazdy zwykle nie korzystają jednak z takich udogodnień, ponieważ po zajęciach są odpowiednio przygotowani i po zdanym egzaminie wewnętrznym od razu mogą przystąpić do egzaminu państwowego.

Czy trzeba zdawać egzamin wewnętrzny na prawo jazdy?

Zdanie wewnętrznego egzaminu na prawo jazdy jest obowiązkiem kursanta. Informacja o tym musi znaleźć się w Twoim Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK), a bez pozytywnego wyniku nie możesz przystąpić do egzaminu w WORD.

Czy egzamin wewnętrzny teoretyczny jest obowiązkowy?

Szkoły jazdy są zobligowane do przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego, co regulują przepisy. W związku z tym każdy kursant powinien przystąpić do części praktycznej oraz teoretycznej po ukończeniu programu szkoleniowego w OSK.