Prawo jazdy kategorii C oraz C+E daje uprawnienia umożliwiające prowadzenie naprawdę dużych i ciężkich – o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony – samochodów. Między tymi kategoriami są jednak pewne różnice, które wpływają na rodzaj pojazdów wykorzystywanych do jazdy. Czym można jeździć na kat. C, a do czego uprawnia kat. C+E?

Kategoria C – do czego uprawnia?

Kategoria C prawa jazdy to jedne z podstawowych uprawnień, które trzeba otrzymać, aby móc wsiąść za kierownicę pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony. W tym celu kandydaci na kierowców samochodów ciężarowych muszą ukończyć specjalistyczny kurs i zdać egzamin składający się z dwóch części – teoretycznej oraz praktycznej. Warunkiem koniecznym do uzyskania uprawnień tej kategorii jest również posiadanie prawa jazdy kat. B i ukończenie 21. roku życia. Do czego uprawnia prawo jazdy kat. C bez kwalifikacji zawodowej?

Wszyscy kierowcy, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu państwowego i odbiorą fizyczny dokument potwierdzający zdobycie uprawnień, mogą prowadzić samochody ciężarowe o DMC powyżej 3,5 tony.

Czym można jeździć na kat. C?

Z prawem jazdy kat. C możesz jeździć pojazdami o samochodowymi o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony z wyjątkiem autobusów oraz zespołem pojazdów, który składa się z samochodu ciężarowego i przyczepy lekkiej (o masie całkowitej nieprzekraczającej 750 kg). Uprawnienia obowiązują na całym świecie, jednak podjęcie pracy kierowcy zawodowego wymaga ukończenie dodatkowego kursu kwalifikacji wstępnej na przewóz rzeczy. Dodatkowo kat. C w Polsce oferuje również pakiet korzyści dodatkowych.

Czy na kat. C można jeździć ciągnikiem siodłowym?

Kierowcy z uprawnieniami kat. C na terenie Polski mogą poruszać 

się również:

 • ciągnikiem rolniczym, w tym również ciągnikiem siodłowym,
 • pojazdami kat. AM,
 • pojazdami wolnobieżnymi,
 • zespołem pojazdów, w skład którego wchodzi ciągnik rolniczy i naczepa lekka o DMC do 750 kg,
 • zespołem pojazdów, w skład którego wchodzi pojazd wolnobieżny i przyczepa lekka o DMC do 750 kg.

Czym się różni prawo jazdy C od C1?

Kategoria prawa jazdy C1 różni się od kategorii C, a kandydaci na kierowców mogą otrzymać uprawnienia już w wieku 18 lat. Posiadanie ich umożliwia prowadzenie:

 • pojazdu o DMC powyżej 3,5 tony, ale nieprzekraczającym 7,5 tony (z wyjątkiem autobusu),
 • zespołu pojazdów, w skład którego wchodzi wymieniony wyżej pojazd i przyczepa lekka,
 • pojazdów kategorii AM,
 • pojazdu wolnobieżnego lub ciągnika rolniczego oraz zespołu pojazdów, w skład którego wchodzi jeden z wymienionych pojazdów oraz przyczepa lekka.

Czy z prawem jazdy kat. C mogę jeździć pojazdami kat. B i E?

Prawo jazdy kat. C pozwala prowadzić wszystkie pojazdy samochodowe kategorii B – posiadanie tej kategorii uprawnień jest wymagane do uzyskania prawa jazdy na samochody o DMC powyżej 3,5 tony. Inaczej natomiast jest w przypadku kategorii E, która stanowi oddzielny rodzaj przyznawanych uprawnień.

Kierowcy z prawem jazdy kat. C nie mogą prowadzić samochodu ciężarowego z naczepą, której masa przekracza 750 kilogramów. W tym celu należy wykonać dodatkowy kurs na prawo jazdy C+E. Nauka jazdy we Wrocławiu w Akademii jazdy umożliwia uzyskanie uprawnień podczas jednego kursu, co jest zgodne z przepisami wprowadzonymi po 24 marca 2016 roku. Terminy zapisów na kurs na prawo jazdy kat. C+E znajdziesz na naszej stronie.

Kategoria C+E – czym można jeździć?

Dla podsumowania wszystkich informacji – kat. C+E pozwala otrzymać uprawnienia dwóch kategorii. Dzięki wprowadzonym regulacjom prawnym do możesz jednocześnie przystąpić do kursu obejmującego uzyskanie uprawnień, co jest korzystnym rozwiązaniem ze względu na zaoszczędzony czas. Z uprawnieniami C+E możesz jeździć:

 • pojazdem o DMC powyżej 3,5 tony (z wyjątkiem autobusu),
 • zespołem pojazdów, w skład którego wchodzi wymieniony wyżej pojazd i przyczepa, której masa może przekraczać 750 kg,
 • pojazdami kategorii AM,
 • pojazdem wolnobieżnym lub ciągnikiem rolniczym oraz zespołem pojazdów, w skład którego wchodzi jeden z wymienionych pojazdów oraz przyczepa lekka (tylko na terenie Polski).