Kurs na prawo jazdy kategorii C

Szkolenia i Kursy Prawo Jazdy Wrocław

Przy organizacji szkoleń w zakresie nauki jazdy kat. C staramy się w pełni dostosować do potrzeb naszych klientów.

Naszym atutem jest kadra doświadczonych instruktorów nauki jazdy, profesjonalny sprzęt oraz infrastruktura – szkolenia praktyczne na prawo jazdy kat. C prowadzimy na nowoczesnych samochodach ciężarowych marki MAN.

Minimalny czas trwania szkolenia to 15 dni. Powiedz nam, czego oczekujesz, a my zorganizujemy szkolenie dostosowane do Twoich potrzeb i dyspozycyjności.

Kurs na prawo jazdy kat. C – wymagania

Kandydaci na kurs prawa jazdy kat. C są zobowiązani wyrobić PKK (Profil Kandydata na Kierowcę). To indywidualny dokument dostępny w formie elektronicznej, który kwalifikuje do rozpoczęcia szkolenia. PKK uzyskuje się w wydziale komunikacji urzędu w miejscu zamieszkania, a wniosek o jego wydanie można złożyć bezpłatnie. Do wydania PKK przyszli kandydaci na kierowców muszą okazać:

 • prawo jazdy kat. B,
 • orzeczenie lekarskie wydane na podstawie aktualnych badań,
 • badania psychologiczne,
 • zdjęcie w kolorze o wymiarach 3,5 x 4,5 cm.

Kategoria C i kategoria C+E jednocześnie

Od 24 marca 2016 roku istnieje możliwość zrobienia jednocześnie kategorii C i C+E bez wcześniejszego uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu na prawo jazdy kat. C.

W tym celu należy uzyskać numer PKK w wyżej wymienionym zakresie.

<p">Zrobienie dwóch kategorii prawa jazdy (C+E) w jednym czasie pozwala skrócić czas potrzebny na realizację szkolenia.

Jaki jest minimalny wiek do rozpoczęcia kursu na prawo jazdy kat. C?

Do kursu prawa jazdy kategorii C można przystąpić na 3 miesiące przed osiągnięciem 21 roku życia.

Dla osób, które ukończyły kurs kwalifikacji wstępnej na przewóz rzeczy, minimalny wiek został obniżony do 18 roku życia.

Warunkiem przystąpienia do kursu jest posiadanie prawa jazdy kat. B.

Jakie badania lekarskie i psychologiczne na kat. C?

Przed rozpoczęciem kursu prawa jazdy należy wykonać badania lekarskie i psychologiczne. Ceny badań lekarskich i psychologicznych są cenami ustawowymi.

W zakresie badań lekarskich polecamy PsychotestyWrocław.eu (www.psychotestywroclaw.eu).

Ile trwa szkolenie na kurs?

Kurs prawa jazdy kat. C składa się z 20 godzin zajęć teoretycznych (po 45 minut) oraz 30 godzin zajęć praktycznych (po 60 minut).

Akademia Dobrej Jazdy od wielu lat cieszy się wysoką zdawalnością egzaminów – co drugi kursant zdaje egzamin za pierwszym razem!

Przez 6 lat byliśmy liderem w rankingu zdawalności WORD – to silny argument za wyborem naszego Ośrodka.

Jak wygldają zajęcia teorytyczne na kurs na prawo jazdy kat. C?

Zajęcia teoretyczne na kursie prawa jazdy kat. C realizujemy w dwóch następujących formach:

 • szkolenia e-learningowe,
 • tradycyjne wykłady stacjonarne.

Kursanci Akademii Dobrej Jazdy samodzielnie wybierają formę zajęć teoretycznych.

W trakcie szkolenia teoretycznego na kursie prawa jazdy kat. C poznasz m.in. przepisy ruchu drogowego oraz zyskasz niezbędną wiedzą na temat czasu pracy kierowcy, obsługi i eksploatacji pojazdów oraz zabezpieczania ładunków.

Jeśli nie pasują Ci nas terminy zajęć grupowych, a cenisz sobie bezpośredni kontakt z wykładowcą – proponujemy kursy indywidualne. Zapraszamy do kontaktu.

Jak wyglądają zajęcia praktyczne na kursie kat. C?

Zajęcia praktyczne na kursie jazdy kat. C realizujemy na samochodach ciężarowych marki MAN. Do dyspozycji naszych kursantów są:

 • MAN TGL 12.250 BL (identyczny z pojazdem egzaminacyjnym),
 • MAN TGL 12.240 (identyczny z pojazdem egzaminacyjnym),
 • MAN TGA 18320 (ciągnik siodłowy). W ramach kat. C jazda odbywa się bez naczepy.

Jak wygląda egzamin na prawo jazdy kat. C?

Egzamin na prawo jazdy kat. C obejmuje sprawdzenie wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności (osoby, które uzyskały prawo jazdy kat. C i starają się o uprawnienia kat. C+E mogą podejść tylko do części praktycznej).

Egzamin teoretyczny trwa 25 minut i składa się łącznie z 32 pytań (20 pytań z wiedzy podstawowej i 12 obejmujących specjalistyczne zagadnienia). Przy pytaniach z puli podstawowej na odpowiedź przeznaczono 15 sekund, a kandydat w tym czasie musi zaznaczyć jedną poprawną odpowiedź z dwóch dostępnych wariantów „Tak” lub „Nie”. W dalszej części egzaminu przy pytaniach z wiedzy specjalistycznej poprawna jest jedna z trzech proponowanych opcji, a czas na udzielenie pojedynczej odpowiedzi wynosi 50 sekund.

Część praktyczna egzaminu na prawo jazdy kat. C odbywa się na placu manewrowym i w ruchu ulicznym. W pierwszej kolejności kandydaci na kierowców muszą wykazać się znajomością obsługi technicznej pojazdu oraz umiejętnościami wykonywania podstawowych manewrów. W dalszej części odbywa się jazda w strefie egzaminacyjnej pod nadzorem egzaminatora. W przypadku zdawania kat. C po wykonaniu wszystkich zadań kandydat uzyskuje pozytywny wynik egzaminu. Osoby, które zdają egzamin na prawo jazdy kat. C+E po powrocie do WORD-u muszą jeszcze rozprzęgnąć pojazd z przyczepą.

Prawo jazdy kat. C – uprawnienia

Prawo jazdy kat. C daje uprawnienia do kierowania:

 • pojazdów samochodowych o masie całkowitej powyżej 3,5 tony (nie dotyczy autobusów),
 • zespołu pojazdów (pojazd samochodowy o masie całkowitej powyżej 3,5 tony + lekka przyczepa o masie całkowitej do 750 kg),
 • pojazdów z kategorii AM.

Po zdaniu prawa jazda kat. C+E kierowcy mogą poruszać się dodatkowo:

 • zespołem pojazdów dla kategorii C z przyczepą bez limitów uwzględniających dopuszczalną masę całkowitą.

Kurs na prawo jazdy kat. C – uprawnienia dodatkowe

Osoby, które uzyskają prawo jazdy kat. C, mogą na terenie Polski poruszać się ciągnikami rolniczymi, pojazdami wolnobieżnymi, a także zespołem pojazdów, w skład którego wchodzi jeden z wymienionych wyżej pojazdów i lekka przyczepa o masie nieprzekraczającej 750 kg.

Akademia Dobrej Jazdy oferuje również wiele możliwości zdobycia dodatkowych uprawnień poprzez udział w kursach przeznaczonych dla kierowców zawodowych.

Zapraszamy do zapoznania się z oferowanymi przez nas szkoleniami dla kierowców zawodowych - w tym kursem ADR pozwalającym zdobyć uprawnienia do przewozu materiałów niebezpiecznych, a także dostępnymi kursami na przewóz osób i rzeczy.

Dzięki doświadczonym instruktorom nauki jazdy gwarantujemy odpowiednie przygotowanie każdego klienta do zawodu kierowcy. Kurs prawa jazdy kat. C w Akademii Dobrej Jazdy spełni Twoje oczekiwania!