Prawo jazdy kategorii T to wyjątkowo wartościowe uprawnienia, dzięki którym pracę na roli mogą przebiegać sprawniej przy wykorzystaniu ciągnika rolniczego oraz innych maszyn. Kategoria prawa jazdy na traktor nie jest dostępna od ręki – aby otrzymać dokument i legalnie poruszać się pojazdami wolnobieżnymi, musisz zrobić kurs i zdać egzamin państwowy. Do czego dokładnie uprawnia prawo jazdy kat. T i od ilu lat można prowadzić traktor?

Czy na traktor trzeba mieć prawo jazdy?

Według przepisów obowiązujących w Polsce jazda traktorem bez uprawnień nie jest dozwolona. Takie przepisy dotyczą również poruszania się pojazdami wolnobieżnymi oraz zespołem pojazdów składającym się z samochodu i przyczepy, które równie często bywają wykorzystywane w rolnictwie oraz przy innych rodzajach prac poza domem. Tak jak w przypadku pozostałych kategorii prawa jazdy – w celu zdobycia uprawnień na traktor, należy przystąpić do kursu i zdać egzamin państwowy.

Do czego uprawnia prawo jazdy kat. T?

Prawo jazdy kat. T to kategoria uprawniająca do poruszania się ciągnikiem rolniczym oraz innymi pojazdami wolnobieżnymi, które są wykorzystywane w rolnictwie lub przy pracach drogowych. Nie są to jedyne uprawnienia otrzymywane wraz ze zdaniem egzaminu.

Z prawem jazdy kat. T możesz jeździć:

  • ciągnikiem rolniczym,
  • pojazdem wolnobieżnym,
  • zespołem pojazdów, który składa się z ciągnika rolniczego i przyczepy (lub przyczep) lub pojazdu wolnobieżnego i przyczepy (lub przyczep),
  • pojazdami kategorii prawa jazdy kat. AM (czterokołowce lekkie, motorowery – również z przyczepą).
Szukasz szkoły jazdy, która rzeczywiście nauczy cię jak jeździć?
Dołącz do naszej grupy zadowolonych kursantów, a my pokażemy ci co to znaczy dobra jazda!
Zapisz się na kurs
Logo Akademii Dobrej Jazdy

Prawo jazdy kat. T na traktor – od ilu lat?

Minimalny wymagany wiek do uzyskania uprawnień prawa jazdy kat. T to 16 lat. W takiej sytuacji wszyscy chętni zdobyć dokument, aby rozpocząć naukę, muszą uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego. Do szkolenia przygotowującego z zakresu prawa jazdy kat. T kandydaci mogą przystąpić trzy miesiące przed ukończeniem wymaganego minimalnego wieku, czyli po ukończeniu 15 lat i 9 miesięcy.

Jak zdobyć kategorię prawa jazdy na traktor?

Każdy kandydat na kurs prawa jazdy kat. T w pierwszej kolejności powinien zgłosić się w wydziale komunikacji przypisanym do miejsca zamieszkania w celu wyrobienia PKK (Profilu Kandydata na Kierowcę). Należy wziąć ze sobą dokument tożsamości, a także wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy, orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów kat. T, zgodę rodzica lub opiekuna (w przypadku braku ukończenia 18 roku życia) oraz aktualne zdjęcie o wymiarach 3,5 × 4,5 cm.

Po uzyskaniu indywidualnego numeru PKK możesz zapisać się na kurs prawa jazdy kat. T w wybranym ośrodku szkoleniowym. Szkolenie realizowane jest z podziałem na dwie części – teoretyczną i praktyczną. Pierwsza część zazwyczaj odbywa się online za pośrednictwem platformy e-learningowej i trwa 30 godzin lekcyjnych. Następnie po zrealizowaniu tego etapu kursant uczestniczy w zajęciach praktycznych z instruktorem, które stanowią 20 pełnych godzin szkolenia.

Przed przystąpieniem do egzaminu na traktor, uczestnik kursu przystępuje do wewnętrznego egzaminu, który sprawdza wiedzę oraz umiejętności zdobyte w czasie zajęć.

Jak wygląda egzamin prawa jazdy na traktor?

Uczestnicy kursu chętni zdobyć uprawnienia na traktor, muszą podejść do dwóch egzaminów państwowych, które sprawdzą ich przygotowanie teoretyczne oraz praktyczne. Pierwsza część polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania zamknięte – ich łączna liczba wynosi 32 (20 pytań przeznaczonych jest sprawdzeniu wiedzy ogólnej, natomiast 12 – specjalistycznej, związanej z kategorią T).

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku kandydat może zapisać się na egzamin praktyczny, który odbywa się na placu manewrowym oraz w ruchu drogowym. Kursant w pierwszej kolejności musi wykazać się umiejętnością wykonania czterech manewrów, a następnie poradzić sobie z zadaniami w terenie. W czasie egzaminu praktycznego sprawdzeniu podlega wykorzystanie w praktyce zespołu pojazdów – ciągnika rolniczego oraz przyczepy. 

Przeczytaj także: Jaką przyczepę można ciągnąć na podstawie prawa jazdy kat. B?

Czy na traktor wystarczy prawo jazdy kat. B?

Prawo jazdy na traktor nie jest tożsame z otrzymaniem uprawnień prawa jazdy kat. B. Dopiero osoby, które zdały egzamin na prawo jazdy kat. B + E mogą prowadzić ciągnik rolniczy, jednak obowiązują je pewne ograniczenia pozwalające wyłącznie na jazdę zespołem pojazdów z naczepą, którego łączna masa nie przekracza 4250 kilogramów. W przypadku uzyskania uprawnień prawa jazdy kat. T takie ograniczenia nie występują, a kierowcy mogą prowadzić każdy rodzaj ciągnika, pojazdu wolnobieżnego lub zespołu pojazdów z naczepą/naczepami o różnej dopuszczalnej masie całkowitej.