Prawo jazdy z pewnością jest istotnym atutem pomagającym w zdobyciu wymarzonej pracy. Jednak jego zdobycie wiąże się nie tylko z odbyciem odpowiedniego kursu, ale również z poniesieniem dość dużych kosztów. Tymczasem jest możliwość zdobycia dofinansowania na ten cel.  Wystarczy udowodnić, że zdobycie uprawnień do prowadzenia samochodu podniesie kompetencje zawodowe przyszłego kierowcy oraz zwiększy jego szanse na rynku pracy.

Nie od dziś wiadomo, że wydatek na kurs prawa jazdy nie należy do małych obciążeń domowego budżetu. Jego cena zależy przede wszystkim od kategorii, na jaką planuje się zdawać. Jednak wpływ na nią ma także miejscowość, w której odbywa się kurs oraz szkoła jazdy prowadząca szkolenie. Nie zmienia to faktu, że aby zdobyć uprawnienia do prowadzenia pojazdów mechanicznych, trzeba przygotować na ten cel kilka tysięcy złotych. Jak zatem skorzystać z dotacji na ten cel?

Dofinansowanie prawa jazdy 2023

O dofinansowanie kursu na prawo jazdy zwykle mogą się ubiegać osoby bezrobotne oraz z niepełnosprawnościami, którym nowe uprawnienia pomogą w podniesieniu kompetencji, a dzięki temu również w znalezieniu pracy. Środki można tu pozyskać na sfinansowanie kosztów kursu, egzaminów, a nawet jazd doszkalających, jeśli takie okażą się potrzebne.

Najczęściej to urząd pracy decyduje o tym, jaki kurs prawa jazdy sfinansuje. Zwykle dotyczy on prawa jazdy kat B. Po przyznaniu dotacji urząd pracy często sam wybiera szkołę jazdy, gdzie ma odbyć się kurs.

Dofinansowanie kursu na prawo jazdy z urzędu pracy może wynieść maksymalnie 4 500 zł. Trzeba jednak pamiętać o tym, że nie zawsze przyznana dotacja pokrywa całość kwoty, jaka jest potrzebna, aby ukończyć kurs na prawo jazdy. Często zdarza się, że kandydat musi mieć również wkład własny.

Jak zdobyć dofinansowanie na kurs z urzędu pracy 2023?

Warunkiem koniecznym, aby ubiegać się o dotację do kursu prawa jazdy, jest zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla własnego miejsca zamieszkania. Następnie należy złożyć w tymże urzędzie odpowiedni wniosek o dofinansowanie kursu z jego środków. Koniecznie trzeba w nim uzasadnić, dlaczego zamierza się ukończyć szkolenie na daną kategorię prawa jazdy lub też szkolenie dla kierowców zawodowych. Warto w nim podkreślić, że po takim kursie łatwiej będzie znaleźć pracę.

Gotowe dokumenty należy złożyć w okienku podawczym i oczekiwać na rozpatrzenie wniosku. Jeśli urząd pracy nie będzie miał zastrzeżeń do dokumentacji, zaprosi kandydata na rozmowę, aby ustalić, czy dana osoba spełnia wymagania umożliwiające uzyskanie dotacji na kurs prawa jazdy. Jeśli i ten etap przebiegnie pomyślnie, a miejscowy urząd pracy dysponuje aktualnie funduszami na ten cel, wniosek ma szansę być rozpatrzony pozytywnie. Wówczas należy zgłosić się do szkoły jazdy, która znajduje się na liście instytucji szkoleniowych urzędu, w celu podpisania umowy i wypełnienia wymaganych dokumentów. Cała procedura może zająć w zależności od urzędu od 3 tygodni do miesiąca.

Szukasz szkoły jazdy, która rzeczywiście nauczy cię jak jeździć?
Dołącz do naszej grupy zadowolonych kursantów, a my pokażemy ci co to znaczy dobra jazda!
Zapisz się na kurs
Logo Akademii Dobrej Jazdy

Dotacja na prawo jazdy dla osób z niepełnosprawnościami

Z dofinansowania do kursu prawa jazdy mogą skorzystać nie tylko bezrobotni, ale również osoby z niepełnosprawnościami. Jest to możliwe dzięki programowi „Aktywny samorząd”, który pozwala na sfinansowanie całości kursu, a także egzaminów osobom ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, ale także z dysfunkcją narządu ruchu. Dotyczy to również osób z dysfunkcją narządu słuchu, które wymagają pomocy tłumacza języka migowego. Dotacja obejmuje często również szkolenia uzupełniające czy zakwaterowanie, a nawet wyżywienie i dojazd, o ile zajęcia lub egzaminy odbywają się w innej miejscowości niż miejsce zamieszkania kandydata.

Wniosek o dotację mogą oni złożyć drogą elektroniczną w Systemie Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON. Program „Aktywny samorząd” obejmuje pokrycie kosztów kursów i egzaminów wszystkich kategorii. Maksymalne dofinansowanie wynosi tu 4 800 zł 

W dofinansowaniu kursu może pomóc pracodawca

Zdarza się także, że urzędy pracy organizują szkolenia grupowe na prawo jazdy danej kategorii, jeśli mają takie zapotrzebowanie i środki na ten cel. Nie jest też rzadkością, że kurs na prawo jazdy dofinansowuje pracownikowi jego pracodawca, o ile uzna, że nowe kompetencje przydadzą się w firmie. Na ten cel właściciel przedsiębiorstwa również może ubiegać się o wsparcie finansowe z urzędu pracy lub z innych organizacji zajmujących się podnoszeniem kwalifikacji pracowników. Dostępne są także dofinansowania z Unii Europejskiej do kursów na prawo jazdy, zarówno dla osób indywidualnych jak i dla pracowników przedsiębiorstw. Można je znaleźć np. w Bazie Usług Rozwojowych. Wysokość dotacji dla pracodawców najczęściej jest ustalana indywidualnie. Może ona wynieść nawet 100 proc. kosztów związanych z ukończeniem kursu na prawo jazdy.