Przewóz materiałów niebezpiecznych w cysternach

Szkolenia i Kursy Prawo Jazdy Wrocław

Kurs specjalistyczny zakresu przewozu materiałów niebezpiecznych w cysternach trwa 16h

Kurs specjalistyczny może zostać przeprowadzony po zakończeniu kursu podstawowego lub równocześnie z nim.
Kurs z zakresu przewozu ładunków niebezpiecznych cysternami uprawnia do przewozu ładunków cysternami wszelkich klas, za wyjątkiem klasy 1 i 7.
Egzamin państwowy będzie dodatkowo obejmował część specjalistyczną składającą się z 18 pytań (min. 12 odpowiedzi prawidłowych).
Minimalny wiek uczestnika to 21 lat.