Przewóz materiałów niebezpiecznych klasy I i VII

Szkolenia i Kursy Prawo Jazdy Wrocław

Przewóz materiałów niebezpiecznych klasy I i VII -  kurs składa się odpowiednio z 12h godzin dla każdej klasy.
Klasa pierwsza to materiały wybuchowe, klasa VII materiały promieniotwórcze związku na bardzo duże niebezpieczeństwo szkolenie z tych klas zostało wydzielone z kursu podstawowego.


Egzamin państwowy będzie dodatkowo obejmował część specjalistyczną składającą się z 15 pytań (min. 10 odpowiedzi prawidłowych)
minimalny wiek uczestnika to 21 lat