Kurs podstawowy – wszystkich klas

Szkolenia i Kursy Prawo Jazdy Wrocław

Kurs podstawowy – składa się z 24 godzin zajęć  (+1 godzina ćwiczeń na każde 5 osób)

Kurs podstawowy uprawniający kierowców do przewozu towarów niebezpiecznych wszystkich klas, za wyjątkiem klasy 1 (materiały wybuchowe) i klasy 7 (materiały promieniotwórcze).
Warunkiem przystąpienia do kursu jest ukończony 21 rok życia oraz posiadanie prawa jazdy. Kurs zwany "podstawowym", gdyż w celu zdobycia dalszych uprawnień (na cysterny czy klasy 1 i 7) wymagane jest ukończenie w pierwszej kolejności tego kursu.
Okres ważności wydanego świadectwa wynosi 5 lat.


Kurs kończy się egzaminem państwowym, składanym przed komisją z Urzędu Marszałkowskiego.
Egzamin polega na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru, składającego się z 30 pytań. Warunkiem zaliczenia egzaminu i otrzymania uprawnień jest prawidłowa odpowiedź na co najmniej 20 pytań.
Uprawnienia zostaną wydane osobie posiadającej świadectwo kwalifikacji zawodowej lub kod 95 wpisany do prawa jazdy.

Mminimalny wiek uczestnika to 21 lat.