Szanowni Klienci,

W trosce o bezpieczeństwo Wasze, a przede wszystkim Wasze i nasze zdrowie podjęliśmy decyzję o zawieszeniu wszelkich szkoleń prowadzonych w naszych placówkach, jak również w ośrodkach zewnętrznych oraz zamknięciu naszych biur na okres do dnia 30 marca 2020r. (okres ten może ulec zmianie)

Powodem wstrzymania kursów jest sytuacja związana z rosnącym zagrożeniem epidemii korona wirusa w Polsce.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że jesteśmy wstanie zapewnić Państwu dostęp do szerokiej gamy szkoleń e-learningowych.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji za pośrednictwem narzędzi teleinformatycznych: - poczta: adjsuperosk@gmail.com

- telefon: 57 57 57 408Z życzeniami Zdrowia!
Zespół Akademii

Egzamin Państwowy

Szkolenia i Kursy Prawo Jazdy Wrocław

Egzamin państwowy jest organizowany przez Wojewodę dolnośląskiego, przeprowadza go komisja powołana przez w/w organ.
Egzamin państwowy dla osób, które ukończyły kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyśpieszoną składa się z dwóch części:
testu podstawowego oraz testu specjalistycznego.
Test podstawowy zawiera 20 pytań jednokrotnego wyboru, w których dopuszcza się udzielenie 4 błędnych odpowiedzi.
Test specjalistyczny zawiera 0 pytań jednokrotnego wyboru, w których dopuszcza się udzielenie 5 błędnych odpowiedzi


Osoby, które odbyły szkolenie z kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej zdają egzamin państwowy tylko w zakresie testu specjalistycznego.

Koszt egzaminu państwowego wynosi 1000zł na grupę. Koszt egzaminu jest ponoszony przez Akademie Dobrej Jazdy.