Program warsztatów dla instruktorów

Szkolenia i Kursy Prawo Jazdy Wrocław

Warsztaty dla instruktorów nauki jazdy składają się z części teoretycznej i praktycznej. Całość warsztatów jest realizowana w ciągu trzech kolejnych dni. Starając się przygotować ofertę odpowiadającą wszystkim instruktorom proponujemy Państwu zajęcia odbywające się w systemie tygodniowym, weekendowym wieczorowym oraz porannym.

 

 

Zajęcia teoretyczne:

Zajęcia teoretyczne trwają 10h i składają się z następujących bloków lekcyjnych:

- Psychologia - 1h,

- Metodyka nauczania - 1h,

- Prawo o ruchu drogowym - 1h,

- Technika kierowania pojazdem i obsługa pojazdu - 1h,

- Bezpieczeństwo ruchu drogowego - 1h,

- Zasady prowadzenia ośrodka szkolenia -1h,

- Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez instruktorów podczas prowadzenia szkolenia kandydatów na kierowców - 2h,

- Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez kandydatów na kierowców i motorniczych podczas egzaminu państwowego - 2h.

 

Zajęcia praktyczne:

Zajęcia praktyczne podzielone są na trzy bloki tematyczne, czas trwania zajęć praktycznych wynosi 4h:

  • przeprowadzenie, pod nadzorem instruktora prowadzącego warsztaty, części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców przeprowadzanej na placu manewrowym, przy czym uczestnicy warsztatów występują w charakterze kan­dydatów na kierowców lub motorniczych

– co najmniej jedna godzina zajęć praktycznych,

  • przeprowadzenie, pod nadzorem instruktora prowadzącego warsztaty, części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców lub motorniczych przeprowadzanej w ruchu drogowym, przy czym uczestnicy warsztatów występują w cha­rakterze kandydatów na kierowców lub motorniczych

– co najmniej jedna godzina zajęć praktycznych,

  • ocena sposobu przeprowadzania szkolenia kandydatów na kierowców przez instruktora prowadzącego warsztaty oraz wspólne omówienie błędów popełnionych przez instruktorów

 co najmniej dwie godziny zajęć praktycznych.

Zajęcia praktyczne odbywają się na placu manewrowym oraz w ruchu drogowym w grupach 3-5 osób pod nadzorem Wykładowcy.