Akty prawne

Szkolenia i Kursy Prawo Jazdy Wrocław

W celu przybliżenia Państwu zawodu Instruktora/Wykładowcy Nauki Jazdy pozwoliliśmy sobie na przedstawienie podstawowych aktów prawnych. Naszym zdaniem każda osoba, która planuje rozpocząć pracę w zawodzie powinna zapoznać się z tymi regulacjami. Proponujemy swoją edukację rozpocząć od najważniejszych dla instruktora ustaw jakimi są ustawa o kierujących pojazdami oraz  prawo o ruchu drogowym zwanym popularnie kodeksem drogowym. Pozostałe akty sa roporządzeniami do wcześniej wspomnianych ustaw.

 

Wykaz przepisów:

1. Prawo o ruchu drogowym.

oraz najważniejsze akty wykonawcze do tej ustawy:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia,

 

 2. Ustawa o kierujących pojazdami.

oraz najważniejsze akty wykonawcze do tej ustawy:

- Rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach,

- Rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami,

- Rozporządzenie w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców,

- Roporządzenie w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców,

- Roporządzenie w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji,

 

Wszystkie ustawy i roporządzenia znajdziecie Państwo również na stronie Sejmu.

Życzymy miłej lektury i owocnej nauki!