Kursy dla instruktorów

Szkolenia i Kursy Prawo Jazdy Wrocław

 

Zostań Instruktorem Nauki Jazdy z Akademią Dobrej Jazdy!

 

Organizujemy kursy na instruktora nauki jazdy w zakresie kat. A, B, C, C+E, D. Kurs instruktora Nauki Jazdy organizowany przez Akademię Dobrej Jazdy przygotuje Ciebie do egzaminu państwowego, dającego uprawnienia Instruktora Nauki Jazdy. Szkolenie jest zgodne z zakresem przewidzianym w rozporządzeniu MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ  z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców.

 

Całość szkolenia jest prowadzona w oparciu o nowe przepisy, które weszły w życie w dniu 19-01-2013. Nowe regulacje prawne dokonały wielu zmian w systemie szkolenia, egzaminowania oraz prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców.

 

 Kurs Instruktora Nauki Jazdy tylko w SUPER OSK !!!

Z ustawy o kierujących pojazdami, a dokładniej z art. 35 ust. 1 wynika, że kurs dla Instruktorów i Wykładowców Nauki Jazdy może prowadzić tylko "ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie potwierdzające spełnienie dodatkowych wymagań” czyli tzw.SUPER OSK.

Jednocześnie informujemy, że Akademia Dobrej Jazdy jest jedynym SUPER OSK we Wrocławiu!

 

Wykładowca, a Instruktor nauki jazdy:

Przepisy Ustawy o kierujących pojazdami rozróżniły również pojęcie Wykładowcy i Instruktora Nauki Jazdy.

Każda osoba, która uzyska uprawnienia Wykładowcy Nauki Jazdy będzie mogła szkolić kandydatów na kierowców tylko w zakresie teoretycznym, natomiast uzyskując uprawnienia Instruktora Nauki Jazdy uzyskacie Państwo prawo do szkolenia przyszłych kierowców w zakresie części teoretycznej i praktycznej.

Ważną informacją dla osób planujących uzyskanie uprawnień Wykładowcy Nauki Jazdy jest fakt, że podczas kursu instruktorskiego realizujecie tylko szkolenie w zakresie teoretycznym. Cena takiego szkolenia jest mniejsza i wynosi dla kat. B - 1500zł.

 

Wymagania wstępne dla uczestników szkolenia:

Każdy uczestnik powinien spełnić następujące wymagania:

- posiadać co najmniej wykształcenie średnie;

- posiadać prawo jazdy:
a) kategorii A co najmniej przez okres 3 lat – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii A;
b) kategorii B co najmniej przez okres 2 lat – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B;
c) kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3–letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia o jedną z wymienionych kategorii;

- posiadać ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora;

- posiadać ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora;

- posiadać zaświadczenie o niekaralności.

 

Organizacja zajęć:

Zajęcia teoretyczne podczas kursu dla instruktorów prowadzimy w systemie weekendowo-popłudniowym. Jesteśmy jednak bardzo elastyczni i dostosowujemy się zawsze do potrzeb grupy. Zajęcia teoretyczne prowadzimy w naszym ośrodku we Wrocławiu przy ul. Sienkiewicza 128.

Wszystkim uczestnikom zapewniamy:

- materiały dydaktyczne,

- dogodny system zajęć,

- wykwalifikowaną kadrę,

- praktykę instruktorską z najlepszymi instruktorami,

- praktykę instruktorską na płycie poślizgowej.

Podstawowy kurs Instruktora Nauki Jazdy trwa około 6 tygodni i składa się z 130 godzin zajęć teoretycznych i 85 godzin praktycznych. Jedna godzina zajęcia teoretycznych trwa 45 minut, praktycznych 60min.

 

Badania lekarskie i psychologiczne:

Informujemy, że Akademia Dobrej Jazdy współpracuje z gabinetami lekarskimi i pracowniami psychologicznymi, dzięki czemu zapewniamy naszym klientom promocyjne ceny badań i kompleksową obsługę.