Szanowni Klienci,

W trosce o bezpieczeństwo Wasze, a przede wszystkim Wasze i nasze zdrowie podjęliśmy decyzję o zawieszeniu wszelkich szkoleń prowadzonych w naszych placówkach, jak również w ośrodkach zewnętrznych oraz zamknięciu naszych biur na okres do dnia 30 marca 2020r. (okres ten może ulec zmianie)

Powodem wstrzymania kursów jest sytuacja związana z rosnącym zagrożeniem epidemii korona wirusa w Polsce.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że jesteśmy wstanie zapewnić Państwu dostęp do szerokiej gamy szkoleń e-learningowych.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji za pośrednictwem narzędzi teleinformatycznych: - poczta: adjsuperosk@gmail.com

- telefon: 57 57 57 408Z życzeniami Zdrowia!
Zespół Akademii

Program warsztatów dla instruktorów

Szkolenia i Kursy Prawo Jazdy Wrocław

Warsztaty dla instruktorów nauki jazdy składają się z części teoretycznej i praktycznej. Całość warsztatów jest realizowana w ciągu trzech kolejnych dni. Starając się przygotować ofertę odpowiadającą wszystkim instruktorom proponujemy Państwu zajęcia odbywające się w systemie tygodniowym, weekendowym wieczorowym oraz porannym.

 

 

Zajęcia teoretyczne:

Zajęcia teoretyczne trwają 10h i składają się z następujących bloków lekcyjnych:

- Psychologia - 1h,

- Metodyka nauczania - 1h,

- Prawo o ruchu drogowym - 1h,

- Technika kierowania pojazdem i obsługa pojazdu - 1h,

- Bezpieczeństwo ruchu drogowego - 1h,

- Zasady prowadzenia ośrodka szkolenia -1h,

- Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez instruktorów podczas prowadzenia szkolenia kandydatów na kierowców - 2h,

- Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez kandydatów na kierowców i motorniczych podczas egzaminu państwowego - 2h.

 

Zajęcia praktyczne:

Zajęcia praktyczne podzielone są na trzy bloki tematyczne, czas trwania zajęć praktycznych wynosi 4h:

  • przeprowadzenie, pod nadzorem instruktora prowadzącego warsztaty, części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców przeprowadzanej na placu manewrowym, przy czym uczestnicy warsztatów występują w charakterze kan­dydatów na kierowców lub motorniczych

– co najmniej jedna godzina zajęć praktycznych,

  • przeprowadzenie, pod nadzorem instruktora prowadzącego warsztaty, części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców lub motorniczych przeprowadzanej w ruchu drogowym, przy czym uczestnicy warsztatów występują w cha­rakterze kandydatów na kierowców lub motorniczych

– co najmniej jedna godzina zajęć praktycznych,

  • ocena sposobu przeprowadzania szkolenia kandydatów na kierowców przez instruktora prowadzącego warsztaty oraz wspólne omówienie błędów popełnionych przez instruktorów

 co najmniej dwie godziny zajęć praktycznych.

Zajęcia praktyczne odbywają się na placu manewrowym oraz w ruchu drogowym w grupach 3-5 osób pod nadzorem Wykładowcy.