Profil kandydata na kierowcę Wrocław

Szkolenia i Kursy Prawo Jazdy Wrocław

PKK - profil kandydata na kierowcę - jest to dukument/numer nadawany przyszłym kierowcom przez urzędy miasta lub starostwa (wydziały komunikacji) . Po wejściu w życie ustawy o kierujących pojazdami każda osoba przed rozpoczęciem kursu prawa jazdy niezależnie od kategorii jest zobowiązana do odwiedzin w wydziale komunikacji właściwym ze względu na miejsce zameldowania. Jeżeli informacje zamieszczone na naszej stronie będą dla Państwa niewystarczające lub jeżeli będziecie mieli jakikolwiek problem z uzyskaniem numeru PKK wówczas zapraszamy Was do Akademii Dobrej Jazdy na spotkanie informacyjne. Spotkanie informacyjne odbywa się w każdy poniedziałek o godz 17. Do Państwa dyspozycji jesteśmy również w godzinach otwarcia naszych biur.

 

Gdzie można założyć PKK:

Profil kandydata na kierowcę można założyć w wydziale komunikacji właściwym ze względu na miejsce zameldowania. Jeżeli z jakichkolwiek względów nie możecie Państwo odwiedzić swojego wydziału komunikacji, informujemy, że istnieje możliwość załatwienia tej sprawy za pośrednictwem wrocławskiego urzędu lub platformy ePUAP. Zdalne uzyskiwanie profilu może wydłużyć załatwienie tej sprawy, a w konsekwecji opóźnić rozpoczęcie szkolenia. Obecnej dla każdej osoby zameldowanej w znacznej odległość od Wrocławia uzyskanie profilu wymaga podejścia indywidualnego. W związku z tym prosimy o kontakt z naszym biurem.

Uzyskanie profilu PKK na początku może wydawać się dość skomplikowane, zapewniamy jednak, że tak nie jest i prosimy pamiętać o możliwości uzyskania pomocy w Akademii Dobrej Jazdy.

 

Co jest potrzebne do założenia profilu (PKK)?

W celu założenia profilu kandydata na kierowcę należy w wydziale komunikacji złożyć następujące dokumenty:

- zdjęcie (z odkrytym lewym profilem),

- orzeczenie lekarskie,

- orzeczenie psychologiczne (nie dotyczy kat. A,B),

- wniosek o wydanie prawa jazdy,

- osoby niepełnoletnie powinny odwiedzić wydział komunikacji z rodzicem/opiekunem,

- należy również okazać dokument tożsamości (paszport lub dowód osobisty).

Właściwy organ generuje numer PKK w terminie 2 dni od złożenia wniosku, najczęściej od ręki. PKK trzeba przekazać ośrodkowi szkolenia kierowców. Dopiero wtedy można przystąpić do szkolenia.

Podstawa prawna: rozporządzenie ministra infrastruktury i budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016 r., poz. 231 z późn. zm.).