Instruktorzy

Szkolenia i Kursy Prawo Jazdy Wrocław

Zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzone są przez doświadczoną kadrę instruktorów, egzaminatorów.

 

Nasi Instruktorzy posiadają wieloletnie doświadczenie nabyte podczas pracy z przyszłymi kierowcami, doskonale znają potrzeby kandydatów na kierowców oraz doskonale radzą sobie z przekazywaniem wiedzy i kształceniem umiejętności.

 

Nasi instruktorzy są bardzo cenionymi fachowcami wśród klientów i współpracowników, cechuje ich dążenie do osiągania dobrej jakości w szkoleniu.

Są doradcami w sprawach szkolenia, motywują siebie i innych do nieustannego powiększania swojej wiedzy i kwalifikacji. Pracując w zawodzie instruktora w sposób ciągły modyfikują metody i sposoby szkolenia dostosowując je do zmian w społeczeństwie.

Są autorami licznych opracowań oraz programów szkoleniowych, które opierają się w dużej mierze na ich profesjonalizmie!